Globalt perspektiv på hedersvåld

Globalt perspektiv på hedersvåld

”Våldet mot kvinnor i alla kulturer måste upphöra.” Det säger Shahin Ashraf, global advocacy advisor på Islamic Relief Worldwide, som deltog i ett av Ibn Rushds seminarier under Mänskliga rättighetsdagarna. Seminariet angrep ämnet hedersvåld ur ett globalt perspektiv och lockade storpublik.

Enligt Shahin Ashraf måste samtalet om hedersrelaterat våld präglas av en intersektionell förståelse: att man utöver själva våldet också pratar om hur olika komponenter som kön, etnicitet, klass och religion bidrar till förtryckande strukturer i samhället.

– Mitt viktigaste budskap är att våldet mot kvinnor och flickor måste tas på allvar oavsett var det kommer ifrån. Det spelar ingen roll om vi finner stöd för det i vår kultur eller våra heliga skrifter – könsbaserat våld är något som påverkar hela samhällen negativt, säger hon.

Hedersförtryck förekommer i alla kulturer världen över. Shahin Ashraf tar Brasilien som exempel – där kallas det könsbaserade våldet mot kvinnor för ”passionsbrott”. Hennes uppfattning är att det även här handlar om heder men att diskursen gör att vi ser på det annorlunda.

– Våldet mot kvinnor är djupt rotat i de patriarkala strukturer som vi lever i. Jag menar samtidigt att samtalet kring hedersvåld är färgat av rasistiska diskurser där man drar alla rasifierade personer över en kam därför att de är annorlunda än normen, säger hon.

Organisationen där Shahin Ashraf arbetar, Islamic Relief Worldwide, arbetar just nu mot hedersvåld genom kampanjen #honourher. Där manar man till ökad medvetenhet om våld mot kvinnor och till att aktivt ta ställning mot det. Några av dem som medverkar i kampanjen är imamer.

– Det är en vanlig missuppfattning att islam skulle ha något med hedersvåldet att göra, men islam förespråkar ju inte våld, säger Shahin Ashraf.

Hon tycker att det är dags att vi skärskådar begreppen religion och heder. En del av detta är att folkbilda och bjuda in till samtal för att slå hål på de många myter som omger de båda koncepten.

– Om det är ett våldsbrott så ska det inte spela någon roll vem det är som upplever det, rättvisan och den juridiska processen ska vara desamma. I slutändan handlar det om den mänskliga rättigheten att leva fri från våld, säger hon.

Foto: Islamic Relief

Andra artiklar

Ny handbok mot våldsbejakande extremism!

Vill du lära dig mer om hur civilsamhället kan arbeta mot våldsbejakande extremism? Idag släpper Forum – idéburna organisationer med social inriktning en handbok på temat. “Det är aldrig vi

Ibn Rushd-initierat möte i Malmö synagoga

I går, söndag, besökte muslimska företrädare synagogan i Malmö för att visa sitt stöd för den judiska församlingen. Initiativtagare var Ala Eddin Al-Qut, verksamhetsledare för Ibn Rushd Distrikt Södra. Bakgrunden

Information om Ibn Rushd och Granhedsgården

Rebecca Uvell har i blogginlägg och en debattartikel på Nyheter24 framfört en rad felaktiga uppgifter om studieförbundet Ibn Rushd. Uvell kritiserar bland annat att Ibn Rushd har investerat medel i