Ledare: Konspirationsteorier göder hatet

Ledare: Konspirationsteorier göder hatet

Som muslimer i Europa har vi vid det här laget lärt oss den hårda vägen hur rasistiska nidbilder och konspirationsteorier spelar en avgörande roll för att legitimera hatet som vi möter. Därför känns det väldigt beklämmande varje gång jag möter muslimer som själva sväljer konspirationsteorier om andra grupper. Dessa teorier har ingen annan funktion än att ge legitimitet åt ett strukturerat hat mot en redan utsatt grupp. Det verkar som att vissa människor behöver övertala sig själva för att hata andra. Då är rasistiska konspirationsteorier ett behjälpligt verktyg för att måhända tysta sitt mänskliga samvete eller sunda förnuft.

Jag minns en gång när jag lyckades få en muslimsk man som trodde på antisemitiska konspirationsteorier att omvärdera sitt ställningstagande. Jag sa ”Tänk dig en person som hävdar att muslimerna som grupp tror på att självmordsdåd mot barn är en del av den muslimska läran. Att det ingår i deras tro att döda sig själva och så många barn som möjligt. Om de gör det så kommer de att dö som martyrer och belönas med paradiset. Är detta påstående sanning? Personen som hävdar det kan enkelt hämta så kallade bevis genom att hänvisa till enstaka muslimer som gjort illdåd på detta sätt och genom diffusa kopplingar och skumma teorier hävda att detta är representativt för muslimer som grupp. Blir denna lögn om gruppen muslimer sanning bara för det?”

Mannen hade köpt en gammal antisemitisk konspirationsteori om att judar dödar kristna barn i ett påstått judiskt ritualmord. Detta rasistiska påstående försöker antisemiter bevisa med ett så kallat fall från Italien på 1400-talet (ett 600 år gammalt påstått fall som legat till grund för många antisemitiska brott i Europa från medeltiden och fram till i dag). Denna antisemitiska hörsägen från medeltidens Europa har jag även hört i många delar av den arabiska världen och dessvärre hos en del muslimska predikanter. Genom att säga motsvarande ogrundade och falska påståenden om muslimer, lyckades jag få mannen jag pratade med att omvärdera sin syn på de antisemitiska konspirationsteorier som han tidigare trott på.

Konspirationsteorier används också flitigt för att ge enkla svar på komplexa frågor. Precis som de antimuslimska krafterna använder ”den hemliga muslimska agendan och islamiseringen av Europa” som svar på alla komplexa frågor som Europa går igenom, så hör man liknande konspirationsteorier som används för att förklara allt det komplexa som sker i exempelvis Mellanöstern.

En ung kille försökte en gång förklara för mig Palestinakonflikten, Irakkriget, arabiska våren och Kurdistans självständighet med ett ord: Illuminati. Jag har hört liknande versioner fast med andra som utpekats som ansvariga: Frimurarna, Sionistiska världsorganisationen eller Dajjal (antikrist). Eller allt detta på samma gång. Det viktiga i berättelsen är att peka ut en fiende som i hemlighet ligger bakom allt, bokstavligt talat allt som sker.

Rasistiska konspirationsteorier, nidbilder som bygger på dessa teorier och berättelser som reproducerar dessa teorier är destruktiva för samhället, men framför allt för den utpekade minoriteten. Som folkbildare har vi ett ansvar att inte låta dessa teorier få fortsätta frodas och leva sitt eget liv i isolation från kritik och utmanande bildningsinsatser.

Både jag som person och vårt studieförbund har haft många anledningar att tänka på dessa frågor genom åren. De viktigaste lärdomarna är att alla vi som påstår att vi är antirasister har ett ansvar att bilda oss själva om vilka konspirationsteorier som är vanliga mot olika minoriteter, hur de vanligen yttras och vilken konsekvens de kan få. Detta tankegods bör vi sedan motverka var den än visar upp sig genom att våga ifrågasätta, säga emot och visa på bristerna och farorna i den rasistiska logiken. Som folkbildare har vi också ett ansvar att söka upp personer inom vår nära omkrets som eventuellt tror på sådana idéer och med folkbildning som verktyg se till att förebygga rasistiska och konspirationsteoretiska utsagor och antaganden. Detta måste vi dock göra utan att på något sätt skapa en plattform för dessa idéer att få fortsatt spridning.

Text: Omar Mustafa

 

Previous Programändring – Tariq Ramadan medverkar inte på Mänskliga Rättighetsdagarna 2017
Next Studieförbunden får nya uppdrag av regeringen

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar