Stor kunskapssatsning mot islamofobi

Stor kunskapssatsning mot islamofobi

Nu lanserar Ibn Rushd den digitala kunskapsplattformen Islamofobi.se. Hemsidan är en del av en större satsning som Ibn Rushd gör med stöd av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST.

Under januari och februari håller vi regionala utbildningsseminarier om islamofobi, hatbrott och diskriminering på en rad platser runtom i landet. Seminarierna är uppbyggda kring interaktiva övningar där man dels får lära sig vad begreppen innebär, dels får reflektera över om man själv blivit utsatt.

Information om hur man anmäler är ett viktigt inslag.

– Anmäler man inte så finns man inte. För att vi ska kunna veta hur stort problemet är så krävs det att man anmäler, säger Aya Zemzem Mohammed, projektledare på Ibn Rushd som även kommer att hålla i utbildningarna.

Syftet med projektet är just att komma till rätta med det stora mörkertalet när det gäller islamofobiska hatbrott och diskriminering av muslimer. Kunskapsluckorna på området är i dag stora, både i samhället i stort och bland muslimerna själva.

– Många har sagt till oss att de inte vet vad som gäller om man blir utsatt för olika saker. Har chefen bara en dålig dag, är alkisen på tunnelbanan bara elak eller är det ett hatbrott som ska anmälas? Det är de frågorna vi vill ge svaret på, säger Aya Zemzem Mohammed.

Ibn Rushd driver självständigt projektet på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Som ett komplement till seminarierna lanserar vi nu Islamofobi.se – en unik, digital plattform som samlar kunskap kring islamofobi.

Precis som seminarierna erbjuder hemsidan praktisk kunskap om islamofobi, hatbrott och diskriminering, liksom en steg för steg-guide till hur man anmäler det man utsätts för. Men här finns också fördjupande artiklar av experter som Mattias Gardell och Masoud Kamali.

Förhoppningen är att projektet som helhet ska leda till att samhället får en bättre bild av hur muslimers utsatthet ser ut.

– Vi på Ibn Rushd är glada över SST:s förfrågan och ser ett stort behov av kunskapsinsatser på området och hoppas med detta projekt sprida kunskap och skapa en plattform för kunskap, säger Omar Mustafa, studieförbundet Ibn Rushds rektor.

Seminarierna kommer att hållas på följande platser: Umeå 27 januari, Uppsala 28 januari, Gävle 3 februari, Örebro 4 februari, Jönköping 17 februari, Trollhättan 18 februari, Helsingborg 24 februari och Karlskrona 25 februari.

Den digitala kunskapsplattformen Islamofobi.se hittar du här.

Andra artiklar

Ledare: Folkbildning mot extrema idéer – civilsamhället kan göra skillnad

De extrema idéerna är på frammarsch. Idéer som upphöjer den egna gruppen över allt annat och projicerar alla negativa föreställningar man har mot ”den andre”. Idéer som alltid varit grunder

Med anledning av MSB:s senaste rapport

Detta brev har skickats till Dan Eliasson och Anneli Bergholm Söder, generaldirektör respektive avdelningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med anledning av rapporten “Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext” som

Att mäta etnisk bakgrund och religionstillhörighet för att kartlägga och motverka diskriminering av svenska muslimer och afrosvenskar

Måndagen den 17 oktober kl. 18.00-20:00 arrangerar Team Jämlikhetsdata, Ibn Rushd Studieförbund och Sveriges Unga Muslimer ett samtal om hur jämlikhetsdata kan användas i kampen mot islamofobi och afrofobi. Ett