Tio muslimska organisationer går samman under coronakrisen

Tio muslimska organisationer går samman under coronakrisen

Nu går flera av de största muslimska samhällsaktörerna samman i ett nätverk för att erbjuda sitt stöd under coronakrisen. Det nybildade nätverket Muslimska Organisationer i Samverkan ska fungera som en krisresponsgrupp i kommuner och områden där behov finns.

– Coronakrisen har försatt vårt samhälle i en unik situation, och muslimska samhällsaktörer vill vara med och ta ansvar när det kommer till stöttning och hjälp. Samtliga tio aktörer som har gått med i det nybildade nätverket är redan aktiva med sitt engagemang för att lindra konsekvenserna av coronakrisen. För att på bästa sätt mobilisera och koordinera våra insatser samlas vi nu i nätverket Muslimska Organisationer i Samverkan, säger Mohamed Ibrahim, generalsekreterare på Islamic Relief Sverige.

Det nya nätverket är ett gemensamt initiativ av några av de största muslimska samhällsaktörerna och ämnar hjälpa kommuner och regioner under pågående kris. Flera arbetar i dag aktivt med öppna stödlinjer, hjälp och stöd vid språkbarriärer, utdelning av mat och hygienartiklar i utsatta områden, samverkan med myndigheter, ekonomiskt stöd, hjälp med inköp av mat och mediciner, religiös rådgivning och vägledning samt digital verksamhet i syfte att stärka och stötta människor i behov.

– Den här insatsen är ett sätt för oss att sträcka ut en hand till alla kommuner, myndigheter och beslutsfattare. Vårt nätverk består av tio organisationer som finns representerade över hela Sverige, och vi har såväl personal som lokaler att tillhandahålla vid behov. I tider som dessa är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och drar vårt strå till stacken, det är tillsammans vi kan göra skillnad, säger Mohamed Ibrahim.

Med start den 24 april kommer nätverket Muslimska Organisationer i Samverkan att finnas tillgängligt som krisresponsgrupp för kommuner och regioner över hela Sverige. Samtliga organisationer i nätverket har personal och volontärer tillgängliga för stöttning och hjälp där behov finns.

Samtliga aktörer i nätverket Muslimska Organisationer i Samverkan:

  • Islamic Relief Sverige
  • Muslim Aid
  • Ibn Rushd Studieförbund
  • Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
  • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
  • Sveriges Muslimska Förbund
  • Sveriges Unga Muslimer
  • Islamiska Shiasamfunden i Sverige
  • Sveriges Imamråd
  • Islamiska Fatwabyrån i Sverige

Illustration: Madelen Lindgren

Previous Utbildning: Lär dig hur du ska agera i kris
Next ​Viktiga klargöranden efter Folkbildningsrådets studie om Ibn Rushd

Andra artiklar