Sveriges unga muslimer får rätt om statsbidrag – igen

Sveriges unga muslimer får rätt om statsbidrag – igen

Ibn Rushds medlemsorganisation Sveriges unga muslimer, SUM, har visat att deras verksamhet respekterar demokratins idéer, konstaterar förvaltningsrätten. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har inte haft på fötterna när de påstått att SUM skulle ha kopplingar till Muslimska brödraskapet och gjorde fel när organisationen nekades bidrag.

Bakgrunden är att MUCF i december 2016 avslog bidragsansökan från SUM med motiveringen ”det kan inte anses visat att SUM bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

Beslutet överklagades och i sin argumentation stödde sig MUCF bland annat på den starkt kritiserade rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där SUM är en av de organisationer som påstås ha kopplingar till Muslimska brödraskapet. I en första dom hösten 2017 punkterade förvaltningsrätten argumentet och skrev att ”den av MUCF åberopade studien saknar – i de delar som är av intresse i detta mål – källhänvisningar, varför värdet av studien som bevisning får anses högst begränsat”.

MUCF ålades att fortsätta handlägga ärendet och fatta ett nytt beslut. I mars 2018 beslöt myndigheten att ännu en gång förvägra SUM statsbidraget – och att dessutom kräva återbetalning av bidragen för åren 2011, 2012, 2013, 2015 och 2016. Skälet som angavs var detsamma: att ”föreningen inte uppfyllde kravet på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Myndigheten pekade återigen på en påstådd koppling till Muslimska brödraskapet och menade även att SUM haft förtroendevalda och medlemsföreningar som inte respekterat demokratins idéer samt bjudit in föreläsare som uttryckt icke-demokratiska idéer.

SUM överklagade även det nya beslutet och på fredagsförmiddagen kom domen där förvaltningsrätten slår fast att MUCF gjort fel. SUM har visat att deras verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och har rätt till såväl 2017 års statsbidrag som till de fem tidigare årens bidrag.

I ett pressmeddelande skriver rådmannen Kerstin Andres:

”Domstolen har bedömt att föreningen har visat att organisationen vidtagit åtgärder mot de medlemmar och medlemsföreningar som agerat odemokratiskt och avbokat föreläsare som uttryckt odemokratiska idéer. Domstolen har inte heller funnit någon koppling till Muslimska brödraskapet. I bedömningen har domstolen också tagit hänsyn till att föreningen genomfört demokratifrämjande insatser och bedrivit ett förebyggande arbete mot extremism.”

Previous ​Premiär för BANATI – Forum för jämställdhet
Next Studieförbunden prisas för sin musikverksamhet

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar