En studieresa till Bosnien – om förlorat liv men vunnen bildning

En studieresa till Bosnien – om förlorat liv men vunnen bildning

I juli 1995 mördades drygt 8 000 muslimska bosnier i Srebrenica. Det bakomliggande förloppet, där islamofobi och propaganda ledde fram till etnisk rensning och folkmord, riskerar att återupprepas om vi inte agerar. Därför folkbildar Ibn Rushd om Bosnienkriget.

Den 5-8 september 2018 anordnar vi en studieresa till Bosnien där vi belyser områdets rika historia och besöker viktiga platser, däribland Srebrenica. Vittnesmål från överlevande, studiebesök, föreläsningar och kontakt med lokalbefolkningen ger dig som deltagare möjlighet att reflektera över händelserna och över mänskliga rättighetsfrågor. Inför och efter resan, den 22 augusti, 29 augusti och 19 september, sker tre studiecirkelträffar på distans. Under dessa förbereder vi oss och summerar våra intryck.

Vi söker dig som har ett intresse för mänskliga rättigheter och den antirasistiska kampen. Du ska även ha ett intresse för folkbildning som verktyg för samhällsförändring. Du ska vara villig att samarbeta med oss och våra medlemsorganisationer för att aktivt bidra till arbetet för mänskliga rättigheter och mot rasism/nationalism.

För att kunna delta ska du:

  • Vara minst 18 år
  • Ha svenskt medborgarskap och ett giltigt pass
  • Helst inte ha besökt Srebrenica tidigare
  • Delta i studiecirkeln. Uteblir man från någon av de tre distansträffarna debiteras man fullt pris.

Anmälan

Lämna in en intresseanmälan senast den 30 april 2018 med följande kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, adress, personnummer, telefon och e-postadress. Observera att ditt för- och efternamn ska skrivas som det står på ditt pass.

Du ska också bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt intresse för frågorna och hur du skulle vilja jobba vidare med dem efter resan.

Anmälan skickas till mohamed.temsamani@ibnrushd.se.

Urval

Ibn Rushd kan komma att göra ett urval bland ansökningarna om antalet ansökningar överstiger antalet platser på resan. I urvalet prioriterar vi de personer som vi tror kommer ha störst nytta av resan och som vi bedömer har störst intresse för att arbeta vidare med de frågor som resan berör.

Priser

Aktiva inom Ibn Rushds medlemsorganisationer 2,500 kronor
Organisationer/myndighet/övriga 5,000 kronor

I priset ingår resa tur och retur från Arlanda, logi och mat i Bosnien, lokaltransport i Bosnien och entréavgifter till muséer.

Deltagarna kommer att få mer information om resan, programmet och det praktiska arrangemanget. Om du har övriga frågor vänligen kontakta Mohamed Temsamani på 072-168 05 55 eller mohamed.temsamani@ibnrushd.se.

Previous Med anledning av MSB:s senaste rapport
Next Så bra var Muslimska familjedagarna 2018

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar