NYHETER

Kvinnornas bildningshus

Ines Merai är verksamhetsutvecklare och studiekonsulent hos Ibn Rushd och hon driver Kvinnornas bildningshus (KBH) i Stockholm. Där anordnas till exempel studiecirklar i bland annat samhälls- och integrationsfrågor, svenska, dans

De ska minska förtroendeglappet mellan föräldrar och socialtjänsten

”De ska minska förtroendeglappet mellan föräldrar och socialtjänsten.” Muse Yusuf intervjuas i radioprogrammet Människor och tro om socialtjänsten och oroliga föräldrar. Lyssna.

Hur kan Ibn Rushd utveckla samhället?

Ibn Rushd samlar störst andel:   • Unga    • Utrikesfödda personer   • Personer med kort utbildningsbakgrund   •  ”Nybörjare”    – personer som aldrig tidigare deltagit i studiecirkel/ folkbildningsaktivitet   (Om studieförbund, SCB, 2018)  

Ibn Rushds demokrati insatsningar i Kalmar

Ibn Rushd har haft mycket verksamhet inom demokrati, speciellt under 2022 och 2023. I Kalmar har Ibn Rushd anordnat “För att vi kan” demokraticirklar. Målet med dessa studiecirklar är att

BANATI – Jämställdhetsforum

Framgångsrika kvinnor världen över Under den internationella kvinnodagen 8 mars så anordnar Ibn Rushd BANATI ett jämställdhetsforum som tar plats i Sundsvall. Ibn Rushd står som huvudarrangör för forumet som

“Du, ditt barn och lärande” i Kalmar

Ibn Rushds Östra distrikt driver flera studiecirklar med studieförbundets egna material “Du, ditt barn och lärande” i Kalmar. Vilket är ett studiematerial om föräldrars insatser i barnens uppväxt. Vad är

Ibn Rushds verksamhet i Karlstad

Ibn Rushds Västra distrikt i Karlstad driver flera populära studiecirklar i “Svenska från dag 1” och “Vardagssvenska”.   Svenska från dag 1 ger nyanlända som ännu inte fått påbörja SFI en

Göteborg öppnar upp för folkbildning för alla igen.

Dagens Nyheter skriver idag att det nya politiska styret i Göteborg öppnar upp för folkbildning för alla igen. Vänsterpartiet Göteborg, Socialdemokraterna i Göteborg och Miljöpartiet de gröna i Göteborg yrkar

FRA-konsultation: erfarenheter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter

Publicerad: 30 jan 2023 Konsultation från EU:s myndighet för grundläggande rättigheter: civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter I den femte årliga FRA-konsultation om demokratiskt utrymme ombeds civilsamhällesorganisationer beskriva sina erfarenheter

Martin Luther King dagen 2023 – ett firande med glädje och sammanhållning   

Ibn Rushd firade frihetskämpen Martin Luther King dagen med en av studieförbundets medlemsorganisationer Islamic Relief som anordnade firandet den 16 januari 2023.   Detta är det andra året som Islamic firar