NYHETER

Ensamhet ett utbrett samhällsproblem

Ensamhet går att bryta. Mycket av det viktiga arbete som påverkar möjligheter till delaktighet, inkludering och gemenskap bedrivs i kommuner och civilsamhälle.

100.000 fler jobb i Norrbotten

100.000 nya jobb men för vem? 2023-03-28 100 000 nya människor behövs till Norrbotten och Västerbotten, men det är inte bara inflyttningar som krävs utan också att hålla kvar befintliga

Västra götalandsregionen satsar på digitaliserad folkbildning

”Människans förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt utnyttjad ger IT vingar åt denna förmåga. Det är vingar att lyfta och att överbrygga avstånd med. Det är vingar att förverkliga annars ouppnåeliga ambitioner med, vingar som kan revolutionera både vardag och arbetsliv.”

Kvinnornas bildningshus

Ines Merai är verksamhetsutvecklare och studiekonsulent hos Ibn Rushd och hon driver Kvinnornas bildningshus (KBH) i Stockholm. Där anordnas till exempel studiecirklar i bland annat samhälls- och integrationsfrågor, svenska, dans

De ska minska förtroendeglappet mellan föräldrar och socialtjänsten

”De ska minska förtroendeglappet mellan föräldrar och socialtjänsten.” Muse Yusuf intervjuas i radioprogrammet Människor och tro om socialtjänsten och oroliga föräldrar. Lyssna.

Hur kan Ibn Rushd utveckla samhället?

Ibn Rushd samlar störst andel:   • Unga    • Utrikesfödda personer   • Personer med kort utbildningsbakgrund   •  ”Nybörjare”    – personer som aldrig tidigare deltagit i studiecirkel/ folkbildningsaktivitet   (Om studieförbund, SCB, 2018)  

Ibn Rushds demokrati insatsningar i Kalmar

Ibn Rushd har haft mycket verksamhet inom demokrati, speciellt under 2022 och 2023. I Kalmar har Ibn Rushd anordnat “För att vi kan” demokraticirklar. Målet med dessa studiecirklar är att

BANATI – Jämställdhetsforum

Framgångsrika kvinnor världen över Under den internationella kvinnodagen 8 mars så anordnar Ibn Rushd BANATI ett jämställdhetsforum som tar plats i Sundsvall. Ibn Rushd står som huvudarrangör för forumet som

“Du, ditt barn och lärande” i Kalmar

Ibn Rushds Östra distrikt driver flera studiecirklar med studieförbundets egna material “Du, ditt barn och lärande” i Kalmar. Vilket är ett studiematerial om föräldrars insatser i barnens uppväxt. Vad är

Ibn Rushds verksamhet i Karlstad

Ibn Rushds Västra distrikt i Karlstad driver flera populära studiecirklar i “Svenska från dag 1” och “Vardagssvenska”.   Svenska från dag 1 ger nyanlända som ännu inte fått påbörja SFI en