• Folkbildningen möter samhällets demokratiutmaningar

Folkbildningen möter samhällets demokratiutmaningar

Demokrati är kärnan i det svenska samhället. Det är en grundläggande byggsten i delaktighet, tillit och rättvisa. För att bevara och stärka detta fundamentala värde är det nödvändigt att engagera sig i djupgående samtal, reflektioner och gemensamma ansträngningar. Det är därför Ibn Rushd Studieförbund deltar med flera företrädare i den medskapande Open Space konferensen ”Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen?” med 60 andra civilsamhällesorganisationer och ett flertal politiker från olika partier. 

Medskapandet inleddes redan innan konferensens start; med deltagande från Ibn Rushd och andra studieförbund, folkhögskolor och föreningar i en referensgrupp. Tillsammans har de arbetat fram konferensen som kommer fokusera på nuläget för folkbildningen och demokratin. Två frågor som går hand i hand enligt deltagarna i konferensen: 

Demokrati är starkast när den grundas på bildning och bildning är mest meningsfull när den tjänar demokrati, säger 
Zana Muhammad, distriktschef i Ibn Rushd distrikt Västra.  

Historiskt är Sverige känt för sina starka demokratiska värderingar, unika folkbildningsrörelser och breda engagemang för deltagande och lika rättigheter. Men demokratin är inte självklar och ska inte heller tas för givet, den måste ständigt stärkas och utvecklas. Det är detta som konferensdeltagarna ska utforska tillsammans. Josefin Nyström, distriktschef för Ibn Rushd distrikt Östra utvecklar: 

“Folkbildningen måste ses som den möjlighet vi är, att accelerera och bibehålla demokratin, för utan ett starkt civilsamhälle fungerar inte demokratin!”  
 

Ett av studieförbundet uppdrag är att stärka och ”utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan”.  

  
Konferensen bygger vidare på idéen att demokrati är något som måste arbetas aktivt med för att skyddas och förbättras. Där dialog, engagemang och öppenhet. är några metoder som tillsammans bidrar till demokratin. Folkbildning är det verktyg som hjälper till att värna om dessa metoder och varje år används verktyget av mer än en miljon människor. Folkbildningsrådet, 2022, förstärker detta: “Vikten av folkbildning för att stärka och utveckla demokratin och mänskliga rättigheter är särskilt stor i en tid när just dessa värden omprövas i samhället.“
Folkbildningen är en demokratiskatt och ett demokratiinstrument som vårdas och utvecklas av studieförbunden: 

Vi kan inte ta demokratin för givet, den är levande precis som oss människor, vi möjliggör att folkstyret blomstrar med folkbildning som metod!” ,   
Josefin Nyström. 

Bakgrund

Ibn Rushd studieförbund deltar i konferensen ”Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen?”. Nätverka gärna med våra företrädare på plats eller kontakta oss för att få veta mer. 

 
Här hittar du mer information om konferensen: https://www.facebook.com/events/780961220108425   

Previous Sommarläsning: Studiecirkeln som antirasistiskt verktyg 
Next Vad är Ibn Rushd-pedagogik och folkbildning för barn?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar