Ny antirasistisk plattform: Kommittén mot antimuslimsk rasism

Sverige har en ny antirasistisk plattform – Kommittén mot antimuslimsk rasism.

Publicerad först i Ibn Rushds verksamhetsberättelse 2022.

Paraplyorganisationen Forum – idéburna organisationer tog initiativet till kommittén 2019, inom ramen för projektet Civilsamhällets antirasistiska nätverk. Rundabordssamtal mynnade ut i att det fanns ett behov av en plattform för att prata om och nätverka om antimuslimsk rasism. Tillsammans med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, IM – Individuell människohjälp, Rädda Barnen och NBV har nätverket byggts upp och när detta skrivs i början av 2023 har nätverket över 700 medlemmar.

Mona Nechma är utvecklingschef på LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, och en av kommitténs talespersoner. Hon ser ett stort värde i att mötas och prata om den ökande islamofobin som kryper in i allt fler områden i det svenska samhället.

– På flera sätt finns det god medvetenhet om strukturell rasism bland svenska myndigheter, kommuner och regioner. Ändå finns det ofta en stor distans till tanken att den strukturella rasismen och dess föreställningar kan finnas i den egna verksamheten, och i de egna beslutsprocesserna, säger Mona Nechma.

Kommittén mot antimuslimsk rasisms nätverk har redan över 700 medlemmar

Under 2022 nylanserade kommittén webbplatsen islamofobi.se. Syftet är att samla kunskap om antimuslimsk rasism, vägleda om hur anmälan om hatbrott går till och berätta om kommitténs verksamhet. Man har också gett ut rapporten Islamofobi i Sverige 2014-2022. Det är en översättning av ett utdrag från en större rapport om islamofobi i Europa. Rapporten ger en överblick av utvecklingen i Sverige, och visar en snabb ökning av antimuslimsk rasism.

Samverkan och utbyte är också extra viktigt för civilsamhällesorganisationer i ett samhällsklimat där civilsamhället i allt högre utsträckning inte anses utgöra ett viktigt bidrag till demokratin, utan snarare är ett problem som måste kontrolleras och begränsas.

– Vi ser en säkerhetsfiering av otroligt många frågor, som har spillt över till och med till föreningsfrihet och mötesfrihet. Mycket av det som händer sker under ett slags säkerhetsparaply. Det är en oroande utveckling. Vi är många organisationer som ser det som händer Ibn Rushd och att det är grundat i islamofoba föreställningar. När kommuner eller myndigheter tar beslut som är grundade i islamofoba föreställningar, så sker inte detta osett. Civilsamhället ser det som händer, och jag vill vara tydlig med att det får konsekvenser. Den typen av beslut skapar inte bara klyftor i förtroende mellan den som fattar beslutet och de som drabbas direkt av beslutet, utan skadar också relationen till civilsamhället i stort. Kommittén stöttar och står upp för Ibn Rushd och muslimsk organisering för att den är viktig för demokratin i Sverige, säger Mona Nechma.

Vem kan vara med i kommittén?

Alla! Alla som sympatiserar med vårt grundläggande syfte att motverka varje form av rasism, med särskilt fokus på antimuslimsk rasism. Våra medlemmar är en blandning av organisationer, engagerade individer, och tjänstepersoner i kommuner och på myndigheter. Även organisationer kan alltså ingå i nätverket, då gäller att organisationens grundläggande värderingar går i linje med nätverkets syfte. Vi vill vara många. Hör av dig om du vill vara med!, säger Mona Nechma.

Läs rapporten Islamofobi i Sverige

Vill du få koll på kunskapsläget om islamofobi i Sverige 2014 – 2022, och läsa på svenska?

Beställ rapporten på islamofobi.se

Previous Sommarläsning: Bidragsmodell med fokus på kvalitet istället för volymjakt
Next Sommarläsning: Studiecirkeln som antirasistiskt verktyg 

Andra artiklar