Unikt projekt ska säkra ungas demokratiska deltagande

Unikt projekt ska säkra ungas demokratiska deltagande

I höst startar Ibn Rushd upp Aktivistguiden – ett projekt som ska ta fram en helt ny, deltagarstyrd metod för ungas demokratiska deltagande. Projektet finansieras av regeringens särskilda satsning på demokratiinsatser inom folkbildningen.

Demokratin har varit omsusad under 2018. Att den står inför stora utmaningar råder det ingen tvekan om, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden där många känner att de varken kan eller vill vara med och påverka samhället. Samtidigt kommer de demokratistärkande insatser som görs ofta utifrån och uppifrån.

Ibn Rushd, som sedan länge verkar i de utsatta områdena, ser ett behov av att möta frustrationen och uppgivenheten på ett helt nytt sätt.

– Det är dags att verkligen göra något för demokratin på målgruppens egna villkor. Det metodmaterial vi tar fram kommer att vara totalt deltagaranpassat och deltagarstyrt. Det kommer att skrivas för, och av, unga, säger Mona Nechma, verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd som håller i projektet.

Initialt rekryteras en projektledare som tillsammans med en grupp ungdomar ska starta en studiecirkel i positiv medborgaraktivism. De unga kommer tillsammans att lära sig om och testa på olika former av aktivism, något som sedan ska mynna ut i ett metodmaterial.

Materialet är tänkt att fungera som inspiration och konkret guide för den som vill hitta nya, kreativa sätt att engagera sig demokratiskt. Att det skrivs av deltagarna själva borgar för att det kommer att vara tillgängligt och trovärdigt för målgruppen.

Efter att materialet släppts hösten 2019 kommer nyutbildade demokratiambassadörer ha det som grund för nya studiecirklar.

– Vi vill att det ska få ringar på vattnet på många orter, säger Mona Nechma.

Projektet Aktivistguiden har fått 220 000 kronor i statligt stöd, en del av den särskilda satsning på demokratiinsatser inom folkbildningen som den avgående regeringen aviserade i augusti. Mona Nechma menar att Ibn Rushd, med sin starka förankring i de aktuella områdena, kan göra en unik insats med Aktivistguiden.

– Vi jobbar redan med dem som upplever att de inte får sina demokratiska rättigheter tillvaratagna, och vi har ett förtroende som få andra har. Det ger oss möjlighet att verkligen göra något bra, säger hon.

Text: Hanna Svensson
Illustration: Madelen Lindgren

Previous Välbesökt föreläsning om Muslimska brödraskapet
Next Islams historia i Sverige kartlagd

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar