Pressrelease: Studieförbundet Ibn Rushd ska få kultur att växa i Kristianstad

Pressrelease 161201

Ibn Rushd får möjlighet att med kultur som drivkraft och motor skapa demokratiska och kreativa mötesplatser i stadsdelen Gamlegården i Kristianstad. Kulturrådet har beviljat pengar till projektet Kreativa platser Gamlegården/Kristianstad som Ibn Rushd och en rad andra aktörer står bakom. Genom närhet till kultur och tillvaratagande av de resurser som finns i området ska fler människor i Gamlegården engageras i kulturlivet.

Målet med projektet är att fånga upp kulturutövare i Gamlegården och ge dem möjlighet att utvecklas, och även dela sina kulturruttryck med en större publik. Genom projektet får Ibn Rushd dessutom större lokal närvaro i Gamlegården och Kristianstad, något som vi länge velat ha och sett ett behov av.

  • Äntligen får vi möjlighet att vrida på kranen. Att få skapa strukturen för att öppna upp för lokala kulturutövare i Gamlegården i Kristianstad att komma med det bästa de har till bordet är inget mindre än fantastiskt. I runda slängar är detta ett trädgårdsmästarprojekt. Vi vet att vilande frön behöver vatten och näring. Det är detta som projektet tillhandahåller, säger projektledare Andreas Hasslert som arbetat med ansökan tillsammans med en lång rad intressenter i området, däribland kommunen.

Ibn Rushds metod för att kunna genomföra ett förankrat och lyckat projekt är först och främst att sätta rätt personer på rätt plats. Här behövs projektanställda som gamlegårdsborna har förtroende för, någon som kan röra sig obehindrat över osynliga gränser och som har breda kontakter.

  • En av Ibn Rushds ingångar är att kunskapen om att driva och redovisa projekt av den här karaktären ska stanna i området. Därför anställer vi inte någon från långt-bort-i-innerstan i projektet, säger Andreas Hasslert.

Projektet har fått 900 000 kr av Kulturrådet. Utöver Ibn Rushds distrikt Södra medverkar Kristianstads kommun, AB Kristianstadsbyggen, Skånes horn av Afrikaförening, Regionmuseet, Kristianstad konsthall, Islamiska föreningen, Eritreanska föreningen, Fröknegårdsskolan och Kristianstads Frutidsgårdsforum i projektet.

 

Presskontakt Ibn Rushd

Sara Gunnerud, kommunikationsansvarig

E-post: sara.gunnerud@ibnrushd.se

Telefon: 0735191561

Om Kulturrådets satsning Kreativa rum

Kulturrådet fördelar 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet inom ramen för satsningen Kreativa platser. Projekten ska utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Målet är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.

 

Om Ibn Rushd

Studieförbundet Ibn Rushd vill vara en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen och har fokus på tro, rättigheter och mångfald. Ibn Rushd är en ideell organisation, som är partipolitiskt obunden. Inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetets ram organiserar Ibn Rushd studie- och kulturverksamhet. Ibn Rushd verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten.

Previous Vilka kvinnors liv räknas?
Next Bosnien – krigets etniska klyftor finns kvar

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar