Välbesökt föreläsning om Muslimska brödraskapet

Välbesökt föreläsning om Muslimska brödraskapet

I veckan hölls en välbesökt föreläsning om Muslimska brödraskapet i regi av Ibn Rushd, Myndigheten för stöd till trossamfund och Uppsala universitet. Den efterföljande debatten visade att frågan om Muslimska brödraskapet väcker intresse. I publiken fanns såväl journalister som myndighetspersoner och namnkunniga forskare.

Föreläsningen var den första i en serie om tre. Tanken med serien är att ge en balanserad bild av tre aktuella strömningar inom islam – detta efter att ha identifierat ett behov av folkbildning kring dessa teman.

Rickard Lagervall islamolog vid Lunds Universitet och Emin Poljarevic, lektor och docent i religionssociologi vid Uppsala Universitet inledde eftermiddagen med att presentera sin forskning. Därefter hölls ett panelsamtal lett av journalisten Nathalie Beser där även professorn i islamisk teologi Mohammad Fazlhashemi deltog.

Lagervall, som nyligen utkommit med en kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i samarbete med Totalförsvarets Forskningsinstitut berättade under sin presentation om Muslimska Brödraskapets uppkomst och historia. Emin Poljarevic gav en mer sentida bild som bland annat handlade om varför personer valt att ansluta sig till Muslimska Brödraskapet och om partiets roll under Arabiska våren i Egypten.

Ursprungligen var tanken att även Aje Carlbom från Malmö universitet skulle delta, men han valde att ställa in. Carlbom skulle ha presenterat de studier om Muslimska brödraskapets spridning i Sverige som han skrivit på beställning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En debatt uppstod där flera av de närvarande forskarna påtalade vetenskapliga brister i Carlboms forskning.

När frågor från publiken släpptes in fortsatte debatten. Flera deltagare påpekade att man ofta pratar om muslimer i stället för med dem, samt att det finns ett behov av ytterligare forskning för att pröva de antaganden som gjorts om att Muslimska brödraskapet skulle vara aktivt i Sverige.

I föreläsningsserien ingår ytterligare två föreläsningar: Salafismens olika uttryck den 23 oktober och samt om Samtida shiitiska rörelser den 21 november. Anmäl dig nu!

Andra artiklar

Ledare: Konspirationsteorier göder hatet

Som muslimer i Europa har vi vid det här laget lärt oss den hårda vägen hur rasistiska nidbilder och konspirationsteorier spelar en avgörande roll för att legitimera hatet som vi

Stor kunskapssatsning mot islamofobi

Nu lanserar Ibn Rushd den digitala kunskapsplattformen Islamofobi.se. Hemsidan är en del av en större satsning som Ibn Rushd gör med stöd av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Under

Skynda fynda årets MR-biljetter

Idag släpps biljetterna till årets upplaga av MR-dagarna. Bokar du innan den 30 juni har du chansen att få 30 procent rabatt! Studenter, pensionärer och arbetssökande har som vanligt förmånliga priser.