JAG ÄR FOLKBILDNING

Civilsamhällets utrymme krymper.

Allt fler populistiska röster kräver avfinansiering av folkbildningen. Men studieförbund som Ibn Rushd behövs! Varje år tar 1,2 miljoner människor stora steg, små steg och modiga steg på sin egen bildningsresa. Tillsammans representerar vi folkbildningen. Precis som för 150 år sedan stärker studieförbunden människor och ger dem verktyg att ta plats i samhället på lika villkor som alla andra. Vi behöver bli fler som står upp för folkbildningen! Tack för att du delar med dig av vad folkbildning betyder för dig! #jagärfolkbildning

Göteborgs Stad är ett exempel där civilsamhällets utrymme krymper. En JO-anmälan visar att staden brutit mot åsiktsfriheten. Kammarrätten säger att staden bryter mot lagen när den undanhåller dokument i bidragsärenden. Nya strategier föreslås mot våldsbejakande extremism med allvarliga konsekvenser för hur minoriteter kan organisera sig. Föreningsverksamhet för unga troende har sedan länge förlorat finansiering. Den som inte kan bevisa att den är TILLRÄCKLIGT demokratisk hotas med att bli utan lokal och finansiering. Medan stadens nya bidragsmodell inkluderar förslag om att bidrag inte ska få gå till religiösa eller partibundna organisationer. Den muslimska folkrörelsen är särskilt utsatt men inte den enda som drabbas när staden bland annat utgår från den hårt kritiserade terrorforskaren Magnus Ranstorp när dem formulerar den lokala civilsamhällespolitiken, läs mer här.

Spela in ett videoklipp med din mobiltelefon. Berättar vad folkbildning betyder för dig och hur du är folkbildning. Var gärna kreativ, visa upp vad din studiecirkel gör: sjung, sy, dansa, håll ett brandtal! Videon ska vara 20-60 sekunder. Avsluta klippet med att säga: ”Jag är folkbildning”

Lägg upp videon i dina sociala medier med hashtagen #JAGÄRFOLKBILDNING eller skicka den till oss så lägger vi upp den i våra kanaler: info@ibnrushd.se eller Whatsapp: 0708830174

Previous 100 röster om demokrati
Next Samlad bedömning del 5. Likvärdig risk för våldsbejakande extremism hos studieförbunden som i andra branscher

Andra artiklar