100 röster om demokrati

100 röster om demokrati

– Nu är det klart vilka aktiviteter som kommer att genomföras med stöd från #ViMåstePrata under resten av 2021. Vi är mycket stolta över att kunna presentera program över hela landet, som både ska stärka demokratin och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Det säger Kajsa Wiktorin, för #ViMåstePrata.

Det folkbildningsgemensamma demokratiinitiativet #ViMåstePrata, stärker det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft in i framtiden. Bakom initiativet står Ibn Rushd med Studieförbunden och Sveriges Folkhögskolor. Arbetet finansieras av medel från regeringen fördelade av Folkbildningsrådet.

– Demokratins framväxt i Sverige är nära sammanlänkad med folkbildningens historia. Studieförbund och folkhögskolor stärker demokratin över hela Sverige varje dag, säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan.

– Vi ser fram emot att både synliggöra vad Ibn Rushd och våra medlemsorganisationer har gjort och gör för demokratin. Att bidra till demokratiutvecklingen inom den muslimska folkrörelsen och stärka muslimers självklara deltagande i den svenska demokratin är viktiga satsningar för att demokratin ska stå sig 100 år till, säger Hazem Youness, Ibn Rushd distrikt Västra och ansvarig för Ibn Rushds satsning “100 röster för demokrati” inom ramen för #ViMåstePrata.

Några av aktiviteterna 2021:

  • Helsingborg 11 maj, fotoutställning om demokrati av eleverna på Södra Folkhögskolan. Visas live och sänds på Facebook.
  • Fogelstad, Katrineholm, 13-14 augusti, rösträttsfestival, arrangeras av Jakobsbergs Folkhögskola och Fogelsta Vänförening
  • Uppsala 9 oktober, demokratidag med fokus på minoriteter. Arrangeras av Folkuniversitetet och Kulturhuset Grand.
  • I Göteborg och hela landet och under hela året samlas hundra röster om demokrati in av Ibn Rushd Västra. Dessa blir sedan hundra filmer eller kanske en långfilm med hundra röster.

Mer information på www.vimasteprata.org

Läs Studieförbunden i samverkans pressmeddelande i helhet här.

Självklart anpassas arrangemangen efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Mycket kommer därför även att sändas digitalt.

Kontakt för mer information:
Hamon Sahebi
info.vastra@ibnrushd.se
040-81310
Ibn Rushd distrikt Västra, ansvarig för “100 röster om demokrati”

Kajsa Wiktorin
kajsa@studieforbunden.se
073 – 8106900 
vimasteprata.org

Andra artiklar