Integration på riktigt

Integrationen är en bonus utav studieförbundens verksamhet, men inte ett krav. Skulle det vara ett krav så är det en kategori som Ibn Rushd skulle glänsa i.

"Hos Ibn Rushd finns hela världen" säger en deltagare på strategistoppen. 80% utav Ibn Rushds deltagare är utrikesfödda.

Återkommande visar utredningar att Ibn Rushd når dem som andra inte når. ”Hos Ibn Rushd finns hela världen.”, säger en deltagare under strategistoppen – en samtalsresa runtom i Sverige om folkbildningens framtid. Men vilka är dem? Över 80 procent utav Ibn Rushds deltagare utgörs av utrikesfödda. Deltagarna har gemensamt att de söker sig till en meningsfull fritid som kan göra dem mer delaktiga i samhället. Vår deltagarundersökning visar att dessa kommer ifrån (i storleksordning):

Previous Säkerheten för trossamfund ska stärkas
Next Sommarläsning: ”– Vi har vågat vara modiga”

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar