Våra medlemmar

Ibn Rushd har idag 7 medlemsorganisationer på nationell nivå:

Eritreanskt Kulturforum– www.dekf.org

Eritreanskt Kulturforum (EKF) är en riksorganisation som består av flera ideella föreningar och enskilda individer som driver verksamhet utan vinstintresse bland barn, ungdomar och vuxna.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige – www.fifs.se

FIFS bildades 1973 och har idag 47 lokala föreningar och betjänar ca 47 000 personer i Sverige. FIFS är en ideell, religiös och demokratisk organisation och är partipolitiskt obunden.

Islamiska Förbundet i Sverige – www.ifis.se

IFIS grundades 1981 och var initiativtagare och grundare av Ibn Rushd år 2001. IFIS har 17 riksföreningar knutna till sig. Bland andra Sveriges islamiska skolor, som driver 6 islamiska skolor runt om i landet.

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige – www.ikus.nu

Islamic Relief – www.islamic-relief.se

Islamic Relief är en internationell ideell biståndsorganisation, grundad 1996 i Sverige. Arbete sker i samarbete med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram. Föreningens huvudprogram omfattar utvecklingsprojekt, nödbistånd, stöd för föräldralösa samt Waqf-Fond. Föreningen i Sverige arbetar i första hand med insamling.

Islamiska Shiasamfundet i Sverige – www.shiasamfund.se

ISS grundades under 90-talet, fick adjungerande medlemskap i SST samt Islamiska samarbetsrådet november 2005 och fick fullvärdigt medlemskap i februari 2008. ISS har 27 medlemsorganisationer och ca 17000 medlemmar.

Sveriges Unga Muslimer – www.ungamuslimer.se

Sveriges Unga Muslimer bildades 1995. SUM är ett muslimskt ungdomsförbund som samlar 40 medlemsföreningar och cirka 10 000 medlemmar över hela landet. Föreningen vill verka för att muslimska ungdomar lär känna islam och stärks i sin muslimska identitet. SUM vill ge korrekt information och kunskap om islam till såväl muslimer som andra, samt motverka fördomar och felaktigheter.