Våra medlemmar

Modig folkbildning sedan 2009

Är en internationell ideell biståndsorganisation, grundad 1996 i Sverige. Arbete sker i samarbete med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram.

Är en riksorganisation som består av flera ideella föreningar och individer som driver verksamhet utan vinstintresse bland barn, ungdomar och vuxna.

Grundades 1981 och var initiativtagare och grundare av Ibn Rushd år 2001. IFIS har 17 riksföreningar knutna till sig.

Bildades 1973 och har idag 47 lokala föreningar och betjänar ca 47 000 personer i Sverige.

Bli medlem

Bli en del av en folkbildningsrörelse med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Ansökan

Ansökan om medlemskap på nationell nivå görs till förbundskansliet via info@ibnrushd.se.

Förmåner

Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar! Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
– Cirkelledarutbildning
– Vara med och påverka Ibn Rushd
– Föreningsutveckling
– Riktade utbildningar
– Kostnadsersättningar
– Studiematerial
– Arvoderade cirkelledare

Grundläggande krav

– Föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter
– Föreningen bedriver verksamhet inom något av våra distrikts geografiska områden
– Föreningen anordnar aktiviteter i form av studiecirklar och kulturverksamhet som i och med medlemskapet rapporteras till Ibn Rushd
– Föreningen strider inte mot Ibn Rushds stadgar, profil eller värdegrund

Bilagor till ansökan

-Stadgar
-Senaste årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
-Ekonomisk redovisning