Om oss


Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Ibn Rushd Studieförbunds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.  

Ibn Rushd bildades redan 2001 som en förening inom studieförbundet Sensus. 2009 etablerades det nya studieförbundet och bidrar sedan dess med ett utbud av studiecirklar och kulturarrangemang som bidrar till delaktighet och att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Med folkbildning som verktyg och cirka 300 000 folkbildningstimmar och 12 000 deltagare per år, arbetar vi för ett samhälle där demokratin inkluderar alla.  

Ibn Rushd är en partipolitiskt obunden ideell organisation och är ett av tio nationella studieförbund. Vi följer det särskilda regelverket för studieförbund och står bakom alla människors lika värde. 

Ibn Rushd verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd är öppet för alla och har verksamheter över hela Sverige. 

Precis som för 100 år sedan stärker folkbildningen marginaliserade grupper och ger dem verktyg att ta plats i samhället på samma villkor som andra.  

Vi verkar för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer som består av alltifrån trossamfund till ideella föreningar utan religiös profil.  

Förbundet består av sex distrikt: Norra, Mitt, Stockholm-Uppsala, Östra, Västra och Södra. Varje distrikt är sin egen juridiska person precis som förbundet. Kontakta oss här.

Som ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare genom bildning, kostnadsersättning och vägledning för att möjliggöra en levande folkrörelse och ett aktivt deltagande i samhället.  Precis som för 100 år sedan stärker folkbildningen marginaliserade grupper och ger dem verktyg att ta plats i samhället på samma villkor som andra. 

Av SCBs årliga statistik från 2018 framgår att Ibn Rushd är det studieförbund som samlar den största andelen unga, utrikesfödda, personer med kort utbildningsbakgrund, samt den största andelen ”nybörjare” – personer som aldrig tidigare deltagit i en studiecirkel eller någon annan folkbildningsaktivitet.  

Studieförbunden är medlemsstyrda organisationer. Det betyder att våra medlemmar bestämmer vad vi står för och vilken verksamhet vi ska ha – inom ramen för folkbildningens principer.  Eftersom studieförbundens medlemmar är olika är det med tiden naturligt att studieförbunden blir mer olika varandra ju spetsigare och kompetentare vi blir i linje med våra medlemmars olika intressen och olika behov. Läs mer om våra verksamhetsområden: livsåskådning, demokrati, kultur samt människa och natur.  

Ibn Rushds uppdrag (idéplattformen):  

– Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.  

– Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.  

– Skapa större förståelse, respekt och toleransmänniskor emellan, detta genom kultur- och kunskapsinsatser.