Folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning


Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.

Alla är välkomna till Ibn Rushds verksamheter som finns över hela Sverige. För oss är det särskilt viktigt att nå ut till marginaliserade grupper eftersom vi vill att fler ska känna att de kan och vill delta aktivt i samhället. Människor växer genom organisering – därför stöttar Ibn Rushd föreningar med utbildning, finansiering och vägledning.

Ibn Rushd utgår från en vision om att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten vilket innebär att det ska kännas tryggt och självklart att vara svensk och muslim på samma gång.

Vi verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten. Vi vill bidra till en starkare demokrati, säkerställa de mänskliga rättigheterna, motverka rasism och se till att personer med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans.

Ibn Rushd är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden. Vi ser ett värde i att skapa nätverk inom civilsamhället, med myndigheter och andra intressenter för att gemensamt skapa förändring till det bättre. 

Vill du veta mer eller delta i vår verksamhet?