Om oss

Folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

Studieförbundet Ibn Rushd är en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen och har fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Ibn Rushd är en ideell organisation, som är partipolitiskt obunden. Inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetets ram organiserar vi studiecirklar och kulturarrangemang. Ibn Rushd verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten.

Vi ser ett värde i att skapa nätverk inom civilsamhället, med myndigheter och andra intressenter för att kunna bidra till en förändring till det bättre i samhället.

Alla är välkomna till Ibn Rushds verksamheter som finns över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar aktivt med att stödja och utveckla människors möjlighet till att organisera sig i föreningar och organisationer. Särskilt marginaliserade grupper stärks genom de möjligheter som organisering ger dem. Som ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället samt möjliggöra en organisering av särskilt marginaliserade grupper.

Ibn Rushd är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Vi har funnits som självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan 2008. Sedan dess har vi vuxit och utvecklat vår folkbildningsverksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi vill vara en stark aktör i det demokratiska samhällsbygget i Sverige. Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle med ett tydligt fokus på mänskliga rättigheter och mot rasism som drabbar minoriteter och marginaliserade grupper.

Ibn Rushd vill skapa större förståelse och respekt människor emellan genom kultur- och bildningsinsatser.

Vill du veta mer eller delta i vår verksamhet? Välkommen att höra av dig!