Börja samarbeta med oss!


Är din förening intresserad av folkbildning och
värnar om demokrati, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter?

Vill ni utveckla en projektidé?

Gör det tillsammans med oss!

Kommuner, myndigheter, företag, nätverk, organisationer, med mera, som söker samarbete i form av samverkan eller projekt är välkomna att kontakta Ibn Rushds utvecklingsavdelningen eller relevant distrikt direkt.

Rikstäckande organisationer kan ansöka om medlemskap hos Ibn Rushd förbundsstyrelse. Ansökan görs skriftligt, när som helst under året. Se nedan för grundläggande krav och nödvändiga dokument som ska bifogas med ansökan.

Ansökan

Ansökan om medlemskap på nationell nivå görs till förbundskansliet via info@ibnrushd.se.

Förmåner

Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar! Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
– Cirkelledarutbildning
– Vara med och påverka Ibn Rushd
– Föreningsutveckling
– Riktade utbildningar
– Kostnadsersättningar
– Studiematerial
– Arvoderade cirkelledare

Grundläggande krav

– Föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter
– Föreningen bedriver verksamhet inom något av våra distrikts geografiska områden
– Föreningen anordnar aktiviteter i form av studiecirklar och kulturverksamhet som i och med medlemskapet rapporteras till Ibn Rushd
– Föreningen strider inte mot Ibn Rushds stadgar, profil eller värdegrund

Bilagor till ansökan

-Stadgar
-Senaste årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
-Ekonomisk redovisning

Är du engagerad i en förening eller vill starta en ny förening? Vill du se din förening utvecklas? Vill du förverkliga din förenings syfte och mål med hjälp av folkbildning? Då kan Ibn Rushd Studieförbund hjälpa dig! Kontakta ditt distrikt för att få veta mer!

Ansökan

Ansökan om medlemskap på distriktsnivå görs genom att fylla i denna blankett. Du kan antingen fylla i den digitalt och skriva under den digitalt med bank-id (se exempelvis signer.ebox.nu. Eller skriva ut den, underteckna och lämna in den på ditt lokala distriktskontor.

Förmåner

Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar! Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
– Cirkelledarutbildning
– Vara med och påverka Ibn Rushd
– Föreningsutveckling
– Riktade utbildningar
– Kostnadsersättningar
– Studiematerial
– Arvoderade cirkelledare

Grundläggande krav

– Föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter
– Föreningen bedriver verksamhet inom något av våra distrikts geografiska områden
– Föreningen anordnar aktiviteter i form av studiecirklar och kulturverksamhet som i och med medlemskapet rapporteras till Ibn Rushd
– Föreningen strider inte mot Ibn Rushds stadgar, profil eller värdegrund

Bilagor till ansökan

-Stadgar
-Senaste årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
-Ekonomisk redovisning


Läs mer…

Om hur vi arbetar med folkbildning,
vad vi tror på och om hur ett samarbete med oss fungerar.


Folkbildning_m_IbnRushd_

Beställ materialet från info@ibnrushd.se eller ladda hem det här.