Vad vi gör

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar med folkbildning särskilt med fokus på dessa områden.

DEMOKRATI

Organisering, opinionsbildning, rättigheter och antirasism är några av nyckelbegreppen som representerar vårt breda arbete med olika demokratifrågor. Vi jobbar med alltifrån kassörsutbildningar i föreningslivet till studieresor i bosniska Srebrenica.

KULTUR

Med kulturen som verktyg strävar vi efter att våra deltagare ska kunna ge uttryck för sina identiteter och sina olika budskap. Detta kan vara genom en kalligrafiutställning eller genom en filmproduktion.

LIVSÅSKÅDNING

Här jobbar vi med att stärka den svenskmuslimska identiteten, öka kunskapen om islam för muslimer och icke-muslimer, skapa interreligiösa möten och genomföra spetsutbildningar för t. ex. imamer. Vill du veta mer? Läs mer om folkbildning med fokus på livsåskådning.

MÄNNISKA/NATUR

Genom vårt arbete med miljö, nykterhet, tillgänglighet och folkhälsa berör vi de frågor som rör oss som människor och vår nära omgivning.

ASYL OCH ETABLERING

Integration och etablering är viktiga frågor för oss. Vi vill särskilt stödja dem med kortast utbildning. Vi arbetar med olika insatser för asylsökande och utrikesfödda. Några av dessa är särskilda insatser för asylsökande och utrikesfödda som ingår i regeringens etableringssatsning. Läs mer om hur vi jobbar med asyl och etablering.