Vad vi gör

Vad vi gör

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar med folkbildning med särskilt fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi anordnar årligen cirka 315 000 studietimmar inom allt från islam och arabiska till naturvetenskap och hälsa.

Demokrati

Organisering, opinionsbildning, rättigheter och antirasism är några nyckelbegrepp som representerar Ibn Rushds breda arbete med demokratifrågor. Till exempel håller vi utbildningar i föreningsteknik och anordnar årliga studieresor till bosniska Srebrenica. Vi är också en av huvudarrangörerna till Mänskliga rättighetsdagarna.

Kultur

Med kulturen som verktyg strävar vi efter att våra deltagare ska kunna ge uttryck för sina olika identiteter. Vi ser också kulturen som ett sätt att skapa ökad förståelse människor emellan. Genom att ge människor möjlighet att uttrycka sig, vara kreativa och delta i olika kulturevenemang verkar vi för ett mindre segregerat kulturliv i Sverige.

Livsåskådning

Vår erfarenhet är att människor stärks och blir mer motiverade att ta plats i samhället när de får känna trygghet i såväl det muslimska som i det svenska. Vi anordnar studiecirklar om olika aspekter av islam, gör interreligiösa möten möjliga och håller spetsutbildningar för imamer. Vill du veta mer? Läs mer om detta verksamhetsområde här.

Människa/natur

Vårt arbete med miljö, nykterhet, tillgänglighet och folkhälsa handlar om de frågor som rör oss som människor och vår nära omgivning. Till exempel har vi hållit i studiecirklar om källsortering för nyanlända och anordnat föreläsningar om psykisk hälsa på olika språk.

Asyl och etablering

Integration och etablering är viktiga frågor för Ibn Rushd. Vi vill särskilt stötta dem som har kort eller ingen utbildningsbakgrund. Vi arbetar med olika insatser för asylsökande och utrikesfödda. Några av dessa är särskilda insatser för asylsökande och utrikesfödda som ingår i regeringens etableringssatsning. Läs mer om hur vi jobbar med asyl och etablering här.