Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Ibn Rushd bedriver sin verksamhet inom fyra verksamhetsområden.

DEMOKRATI

Organisering, opinionsbildning, rättigheter och antirasism är några av nyckelbegreppen som representerar vårt breda arbete med olika demokratifrågor. Vi jobbar med alltifrån kassörsutbildningar i föreningslivet till studieresor i bosniska Srebrenica.

KULTUR

Med kulturen som verktyg strävar vi efter att våra deltagare ska kunna ge uttryck för sina identiteter och sina olika budskap. Detta kan vara genom en kalligrafiutställning eller genom en filmproduktion.

LIVSÅSKÅDNING

Här jobbar vi med att stärka den svenskmuslimska identiteten, öka kunskapen om islam för muslimer och icke-muslimer, skapa interreligiösa möten och genomföra spetsutbildningar för t.ex. imamer. Vill du veta mer om vår folkbildning med fokus på livsåskådning? Här kan du läsa mer!

MÄNNISKA/NATUR

Genom vårt arbete med miljö, nykterhet, tillgänglighet och folkhälsa berör vi de frågor som rör oss som människor och vår nära omgivning.

Ladda ner vår senaste årsberättelse för att läsa mer om vår verksamhet:  Årsberättelse (pdf)