Vad vi gör

Vad vi gör

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar med folkbildning med särskilt fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi anordnar årligen cirka 315 000 studietimmar inom allt från islam och arabiska till naturvetenskap och hälsa. Alla är välkomna till vår verksamhet som finns över hela landet.

Folkbildningen hos Ibn Rushd och de andra svenska studieförbunden har tre olika former – du kan delta i en studiecirkel, ett kulturprogram eller i annan folkbildningsverksamhet.

Demokrati

Organisering, opinionsbildning, rättigheter och antirasism är några ord som representerar Ibn Rushds breda arbete med demokratifrågor. Till exempel håller vi utbildningar i föreningsteknik och anordnar årliga studieresor till bosniska Srebrenica. Vi är också en av huvudarrangörerna till Mänskliga rättighetsdagarna.

Kultur

Med kulturen som verktyg strävar vi efter att våra deltagare ska kunna ge uttryck för sina olika identiteter. Vi ser också kulturen som ett sätt att skapa ökad förståelse människor emellan. Genom att ge människor möjlighet att uttrycka sig, vara kreativa och delta i olika kulturevenemang verkar vi för ett mindre segregerat kulturliv i Sverige.

Livsåskådning

Vår erfarenhet är att människor stärks och blir mer motiverade att ta plats i samhället när de får känna trygghet i såväl det muslimska som i det svenska. Vi anordnar studiecirklar om olika aspekter av islam, gör interreligiösa möten möjliga och håller spetsutbildningar för imamer. Vill du veta mer? Läs mer om detta verksamhetsområde här.

Människa/natur

Vårt arbete inom verksamhetsområdet människa/natur handlar om de frågor som rör oss som människor och vår nära omgivning – miljö, tillgänglighet, folkhälsa med mera. Vi har till exempel erbjudit studiecirklar om källsortering för nyanlända och anordnat föreläsningar om psykisk hälsa på olika språk.

Asyl/etablering

Integration och etablering är viktiga frågor för Ibn Rushd. Vi arbetar med olika insatser för asylsökande och utrikesfödda och vill särskilt stötta dem som har kort eller ingen utbildningsbakgrund. Några av de särskilda insatser vi arbetar med ingår i regeringens etableringssatsning. Läs mer om verksamhetsområdet här.