Vad vi gör

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar med folkbildning med särskilt fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi anordnar årligen cirka 315 000 studietimmar inom allt från islam och arabiska till naturvetenskap och hälsa. Alla är välkomna till vår verksamhet som finns över hela landet.

Folkbildningen hos Ibn Rushd och de andra svenska studieförbunden har tre olika former – du kan delta i en studiecirkel, ett kulturprogram eller i annan folkbildningsverksamhet.


Vårt uppdrag:

Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.

Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.

Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan, detta genom kultur- och kunskapsinsatser.


Verksamhetsområden

Klicka på varje bild för att få veta mer.

Demokrati

Kultur

Livsåskådning

Människa & natur

Asyl & etablering


Aktuella projekt

Läs mer om vad vi gör här.

ALFA – Svenska för alla
BANATI – Forum för jämställdhet

Mänskliga Rättighetsdagarna
Eid al-Fitr och Eid al-Adha
Demokrati
Vad gör Ibn Rushd?

Organisering, opinionsbildning, rättigheter och antirasism är några ord som representerar Ibn Rushds breda arbete med demokratifrågor. Till exempel håller vi utbildningar i föreningsteknik och anordnar årliga studieresor till bosniska Srebrenica. Vi är också en av huvudarrangörerna till Mänskliga rättighetsdagarna.

Läs mer om våra projekt här

Kultur
Vad gör Ibn Rushd?

Med kulturen som verktyg strävar vi efter att våra deltagare ska kunna ge uttryck för sina olika identiteter. Vi ser också kulturen som ett sätt att skapa ökad förståelse människor emellan. Genom att ge människor möjlighet att uttrycka sig, vara kreativa och delta i olika kulturevenemang verkar vi för ett mindre segregerat kulturliv i Sverige.

Livsåskådning
Vad gör Ibn Rushd?

Vår erfarenhet är att människor stärks och blir mer motiverade att ta plats i samhället när de får känna trygghet i såväl det muslimska som i det svenska. Vi anordnar studiecirklar om olika aspekter av islam, gör interreligiösa möten möjliga och håller spetsutbildningar för imamer. Vill du veta mer?

Läs mer här

Människa & Natur
Vad gör Ibn Rushd?

Vårt arbete inom verksamhetsområdet människa/natur handlar om de frågor som rör oss som människor och vår nära omgivning – miljö, tillgänglighet, folkhälsa med mera. Vi har till exempel erbjudit studiecirklar om källsortering för nyanlända och anordnat föreläsningar om psykisk hälsa på olika språk.

Asyl & etablering
Vad gör Ibn Rushd?

Integration och etablering är viktiga frågor för Ibn Rushd. Vi arbetar med olika insatser för asylsökande och utrikesfödda och vill särskilt stötta dem som har kort eller ingen utbildningsbakgrund. Några av de särskilda insatser vi arbetar med ingår i regeringens etableringssatsning.

Läs mer här