Anna Waara blir ny förbundschef. Bild från @DigitalaJobb

Från och med 1 december 2022

Anna Waara ny förbundschef för Ibn Rushd studieförbund

Anna Waara tillträder som ny förbundschef för Ibn Rushd studieförbund den 1 december. Med erfarenheter från civilsamhället kommer hon att fortsätta driva arbetet med att möjliggöra folkbildning för alla utifrån varje människas egna förutsättningar och rätt till egen identitet. I centrum står kvinnors egenmakt och ungas organisering inom den muslimska folkrörelsen. Med fokus på medskapande ledarskap vill hon lyfta människors förmåga och egna drivkraft.

– Bildningsresan handlar om att ta makt över sitt eget liv. Vi skapar inte kraften och viljan, den finns redan hos människor själva. Men människor behöver få tillgång till trygga rum, känna att de har makt över sina egna liv och få verktyg att kunna förstå sammanhangen. Studieförbunden hjälper till att jämna ut fördelningen av samhällets gemensamma resurser. Jag hade aldrig varit på den plats jag är idag utan folkbildningen. Bildning ska alla ha tillgång till, säger Anna Waara tillträdande förbundschef.

Det handlar om rätten till ett värdigt liv och dit hör rätten till andlighet

Anna Waara tar över ledarskapet för Ibn Ruhd, ett av Sveriges yngsta studieförbund. Studieförbundets vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Tillsammans med de nio övriga nationella studieförbunden möjliggör studieförbunden att cirka en miljon unika deltagare kan delta i folkbildningen varje år. Studieförbunden samverkar nära kommuner och regioner för att tillgodose den lokala och regionala kompetensförsörjningen. Särskilt under pandemi- och kristider så har studieförbunden varit viktiga partners i att bland annat digitalisera samhällen, erbjuda fortbildning till den som behöver byta arbete mitt i livet och exempelvis erbjuda arbetsträning för arbetslösa. Enligt förordningen om statligt stöd till folkbildningen har studieförbunden även ett viktigt demokratiuppdrag. Detta står i centrum hos Ibn Rushd, vars medlemmar antagit ett idéprogram som särskilt pekar ut demokratifrämjande insatser som Ibn Rushds huvuduppdrag.

Nya initiativ för att starta muslimska kvinnonätverk för att stärka kvinnors plats i moskéer dyker upp. Samtidigt längtar många muslimska ungdomar efter en plats där de kan få tillbaka sin framtidstro och undkomma fördomar. Ibn Rushds uppdrag är att förstå dessa rörelser och vara ett stöd till dem medan de växer. Detta står i kontrast mot partipolitiken som just nu kräver enformighet av människor innan de får vara med och bygga landet Sverige. Hos Ibn Rushd är den egna identiteten en nyckel till tillit som möjliggör delaktighet. För vi vet att när en kvinna gör en bildningsresa, då får hon makt över sitt eget liv och då förändras hela samhällen med henne. Det handlar om rätten till ett värdigt liv och dit hör rätten till andlighet och möjligheten att söka kunskap i trygga rum, säger Anna Waara.

Från kvalitétsutveckling till medskapande ledarskap och kompetensförsörjning

Ibn Rushd har de senaste åren tagit en ledande roll i sektorns kvalitétsutveckling. Folkbildningsrådet konstaterar att ”det är ett ambitiöst och angeläget arbete som genomförs” . Men folkbildningens form och uppdrag innebär att det finns mer att göra och en rad viktiga frågor ligger på den nya förbundschefens bord redan från start. Framåt vill Anna Waara sätta medskapande ledarskap och organisationens kompetensförsörjning i första rum.

– Ibn Rushd fortsätter bedriva folkbildning trots hårt motstånd. Många av de som engagerar sig får utstå extrema konsekvenser för sitt engagemang. Till och med vardagen påverkas. Därför är det särskilt viktigt att lyfta förmågorna och människorna som hjälper till och bygger rörelsen. De strukturella utmaningarna och hoten gör kompetensförsörjningen till en av Ibn Rushds största utmaningar. Som organisation kommer vi i allt större utsträckning behöva utveckla metoder för hur vi skapar trygghet som en del av arbetsmiljön.

Ibn Rushds ordförande kommenterar rekryteringen:

– Jag är mycket nöjd över vår rekrytering av Anna Waara som ny förbundschef för Ibn Rushd. Under hennes ledning kan vårt studieförbund fortsätta arbetet med att skapa möjligheter för människor i hela landet. Anna har lång erfarenhet av att jobba som ledare i civilsamhället, utveckla människors förmåga och har en god förståelse för den muslimska folkrörelsen och landets folkbildningsutmaningar. Hon är rätt person att ta sig an Ibn Rushds nya strategin. En medskapande process som 200 medlemsorganisationer från hela Sverige är med och skapar just nu, säger Zana Muhammed, ordförande för Ibn Rushd.

Anna Waara tar över efter Alve Högman som fått ny tjänst på Stockholms Stadsmission.

”Samhällsklimatet är sådant att vi studieförbund också måste våga ta ton för de bortglömda.

Ibn Rushd antar ny strategi 2023

Inför strategiresan med sju strategistopp runtom i Sverige har tre frågor varit särskilt viktiga: hur stärker Ibn Rushd den svenskmuslimska folkrörelsen, hur kan Ibn Rushd vara en aktiv resurs i samhällsutvecklingen och vad innebär det att vara en tillgänglig och stabil organisation.

– Att alla människors har rätt till en bildning borde vara en självklarhet. Men samhällsklimatet är sådant att vi studieförbund också måste våga ta ton för de bortglömda. Många politiker förväntar sig redan detta av oss idag och med dessa har vi en god relation. Jag är övertygad om att en ny, framåtblickande och klok folkbildningspolitik är synonymt med en folkbildningsresa som bygger på människors egna vilja och kraft. Att sätta krav på att människor ska ha en enformighet innan de kan vara med och bygga landet Sverige är kontraproduktivt, säger Anna Waara.

Under 2023 kommer Ibn Rushd att lyfta fram människorna, organisationerna och idéerna som gör rätten till bildning möjlig. Att vara ett modigt studieförbund handlar om att stå upp för idén om allas lika värde och muslimer som en självklara del av Sverige – till varje pris.

Om
Anna Waara

Anna Waara kommer närmast från rollen som gruppchef och verksamhetsansvarig för Rädda Barnen och har i flera år jobbat med socioekonomisk utsatthet ibland annat i förorterna i norra Sverige och Stockholm. Anna konverterade till islam 2004 och började sitt engagemang inom den muslimska folkrörelsen bara några år därefter, då hon gick med projektet Fredsagenterna. Projektet arrangerades av studieförbunden Sensus och Ibn Rushd och gick ut på att utbilda 100 muslimska ungdomar i islams fredsbudskap och lära ungdomar om föreningskunskap. Resultatet är bildandet av Sveriges första muslimska fredsorganisation, SMFR – Sveriges Muslimer för Fred och Rättvisa, som Anna senare blev förbundsordförande för. Anna började allt mer satsa på sin egen bildningsresa inom bland annat politik och påverkansfrågor och började därefter att allt mer bidra till att skapa förutsättningar för andras bildningsresor. Anna Waara har tills anställningen som ny förbundschef varit förtroendevald ledamot och kassör i Ibn Rushds förbundsstyrelse.

Läs tidigare debattartikel ”Vi tror på styrkan i kvinnors egna bildningsresa” av Anna Waara och vice ordförande Zeinab Marrakchi: 

Previous Särbehandling i arbetslivet kan inte lösas på individnivå 
Next "De kommer att vara annorlunda svenskar"

Andra artiklar