Varför Ibn Rushd?

Varför Ibn Rushd?

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.  

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi strävar efter att vara en stark aktör i det demokratiska samhällsbygget i Sverige. Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle och tar tydligt ställning för mänskliga rättigheter och mot rasism som drabbar minoriteter och marginaliserade grupper. Ibn Rushd vill skapa större förståelse och respekt, människor emellan genom kultur- och bildningsinsatser. 

Vårt utbud av studiecirklar och kulturarrangemang skapar delaktighet och bidrar till att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Ibn Rushd tror starkt att lösningen på många av vår tids utmaningar är folkbildning och engagemang. 

Alla är välkomna till Ibn Rushds verksamheter som finns över hela Sverige. 

Ibn Rushds uppdrag är att:

Du kan få mycket information och läsa om närkommande evenemang på våra sociala medier. Vi rekommenderar att du följer dem två första kontona och sen distriktet du bor i. Klicka här för en karta ifall du undrar vilket distrikt du tillhör.

Nyckeln till att utveckla samhället

Ibn Rushd tror starkt på att nyckeln till att utveckla Sverige och att lösa problemen i samhället är genom folkbildning. Med folkbildning som verktyg kan studieförbundet bygga förståelse och broar samt bilda människor och utveckla samhället tillsammans. Det är mer viktigt än någonsin att stå på samma sida och fokusera på att bilda samhället. 

Har du en ide för en studiecirkel eller ett evenemang? Eller kanske en fråga?

Skriv gärna till oss!

info@ibnrushd.se

Gemenskap över mat

Mat är en av dem underbara sakerna som drar människor samman från världen över. Låt oss bygga broar genom god mat!

Folkbildning med Ibn Rushd

Här kan du lära dig mer om Ibn Rushd och vår verksamhet.