Dialog som ett förändringsverktyg står i fokus under A World of Neighbors 20-24 feb

Dialog som ett förändringsverktyg står i fokus under A World of Neighbors 20-24 feb


Den 20-24 februari arrangeras A WORLD OF NEIGHBORS. En europeisk konferens som syftar till att stärka interreligiösa relationer mellan trosbaserade aktörer som arbetar med och för “människor på väg” – migranter och flyktingar – i Europa. Genom digitala samtal försöker A WORLD OF NEIGHBOURS att göra insatserna för migranter och flyktingar mer sammankopplade och synliga.

Se hela programmet och läs mer här!

Ibn Rushd Studieförbund deltar under konferensen med punkten ”Hur får man folk att prata?”. I samtalet kommer psykolog och projektledare Kristian Molander Söderholm att tala om dialog som ett förnuftskapande verktyg och dela med sig av erfarenheter från HOJA-projektet.

Projektet HOJA Hälsa och Jämställdhet bland Asylsökande, är ett nationellt TIA-projekt (Tidiga Insatser för Asylsökande) i ett samarbete mellan studieförbundet Ibn Rushd och muslimska föreningar och församlingar som kommer i kontakt med asylsökande.

Projektet har som vision att tillsammans med svenskmuslimska organisationer öka möjligheterna för de muslimska föreningar och församlingar som idag stöder människor som lever i asylprocess. Intentionen är att skapa bättre villkor för verksamheter framförallt i frågor som rör psykisk hälsa kopplat till jämställdhet och våld.

Projektet är ett pilotprojekt och kommer undersöka olika sätt att nå relevanta grupper inom organisationerna och de grupper som är i asylprocess genom att starta upp dialoggrupper i verksamheterna.

Arbetssätten som utvecklas inom HOJA kommer stå som modell för framtida arbete med målgruppen för att förebygga och hantera människors hälsa. Arbetet kommer resultera i ett handledningsmaterial som även kommer kunna användas av andra aktörer.

– I min erfarenhet finns det några enkla regler för engagemang:

1. Var uppmärksam med uppmärksamhet

2. Lyssna noga

3. Håll tanken

Som människa. Kan dessa regler ibland vara verkligt svåra. Men mycket finns att vinna på att hålla sig till dem. I det här samtalet utforskar vi tillsammans varför det är viktigt att engagera sig i dialoger och vilka potentiella resultat en bredare förståelse och användning av dialog kan ge,

Kristian Kristian Molander Söderholm, psykolog och projektledare.


Previous Internationella hijabdagen firas i Sundsvall 12 feb
Next Distriktchef skriver i Corren idag (med källhänvisningar)

Andra artiklar