Inför EU-valet: Folkbildningssatsning för ökat valdeltagande

Inför EU-valet: Folkbildningssatsning för ökat valdeltagande

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Nu startar en folkbildningssatsning för ökat valdeltagande som Ibn Rushd håller i tillsammans med Myndigheten för stöd till trossamfund, Sensus och Bilda.

Även om Europaparlamentets beslut påverkar oss alla brukar deltagandet i valet vara förhållandevis lågt. Mot den bakgrunden har regeringen gett Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, i uppdrag att verka för att fler ska rösta. Myndigheten har i sin tur inlett ett samarbete med de tre studieförbund som samlar många trossamfund bland sina medlemmar: Ibn Rushd, Sensus och Bilda.

Valambassadörer kommer under insatsens gång att leda workshops på flera olika språk i trossamfund, församlingar och föreningar runt om i Sverige. Vad gör EU egentligen? Spelar det någon roll om jag röstar? Och hur påverkar EU mig? Det är alla frågor som kommer att diskuteras.

Jana Jakob, projektkoordinator på SST, tror att man har mycket att vinna på att gå via trossamfunden.

– Det mest effektiva sättet att öka valdeltagande är personliga kontakter och möten, det är så man bäst mobiliserar människor att gå och rösta. Kommer det någon och pratar via mitt eget trossamfund är det ofta lättare att ställa de frågor jag funderar över, säger hon.

Valforskning visar också att riktade insatser ofta är mer effektiva än allmän information, berättar Jana Jakob. Dessutom spelar det stor roll för många vad den närmaste omgivningen har för inställning till att rösta.

– Många trossamfund är aktiva och uppmanar sina medlemmar att rösta redan idag, därför är den här insatsen en naturlig väg att gå. Det är roligt att det här verkligen blir en kraftsamling, säger Jana Jakob.

Den som är intresserad av att bli valambassadör i sin förening eller församling kan anmäla sig via SST:s hemsida. Inga särskilda förkunskaper krävs. Alla valambassadörer får handboken ”Jag tror på min röst” som är framtagen av Ibn Rushd.

Previous Så bra var premiären av Banati
Next ​Möt Rashid Musa i årets första nummer av tidskriften Kupolen

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar