Så bra var premiären av Banati

Ett nytt jämställdhetsforum har sett dagens ljus. Banati, som Ibn Rushds koncept heter, betyder “mina döttrar” på arabiska och har en helt intersektionell ingång till ämnet. Intersektionalitet innebär att man utgår från att maktrelationer baserade på olika kategorier, såsom kön, etnicitet och religion, samspelar. Den 10 mars var det premiär för Banati – detta år med jämställdhet/antirasism i fokus.

På programmet för heldagsaktiviteten stod workshops, föreläsningar och samtal. Karin Bengtsson från Folkbildningsrådet inledde med en genomgång av de svenska jämställdhetspolitiska målen innan Denise Beniwa Johnson från kunskapsföretaget Amphi Produktion gick in på hur en intersektionell, antirasistisk praktik ser ut.

Under en fyra hörn-övning fick deltagarna bekanta sig med varandra.

– Jag hade inte gjort något kring internationella kvinnodagen i år, så jag tittade efter vad som fanns. Den intersektionella ingången gjorde att jag valde det här. Nyfikenheten och lusten fick styra, sa Magdalena Sievers.

Vännerna Hadir och Athaar hade också kommit för intersektionalitetens skull, berättade de.

– Det är ganska sällan man pratar om jämställdhet på det här sättet, ändå är det väldigt viktigt med tanke på hur samhället ser ut, sa Athaar.

– Det känns också skönt med ett forum där man inte behöver känna sig udda. Folk här är olika men alla vill samma saker, sa Hadir.

Efter lunch var det dags för en fördjupning i skärningpunkterna mellan jämställdhet och antirasism med Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

– En feminism som inte kan se till kvinnors olika förutsättningar, inte kan se religion som en rättighet eller se att det finns olika sätt att uppleva världen på än det medelklassiga sättet är en feminism som inte kommer att befria någon, sa hon. Den feministiska rörelsens historia visar att kvinnan aldrig har fått något – kampen måste starta underifrån för att den ska vara effektiv.

Efter en workshop i civilkurage med Kerstin Bergeå från Goda Grannar gjordes plats på scen åt konstnären Munira Yussuf vars verk ställdes ut i lokalen. Hon pratade om sitt konstnärskap och om vikten av att stötta varandra så att fler vågar ta steget och bli konstnärer.

Andra artiklar

En studieresa till Bosnien – om förlorat liv men vunnen bildning

I juli 1995 mördades drygt 8 000 muslimska bosnier i Srebrenica. Det bakomliggande förloppet, där islamofobi och propaganda ledde fram till etnisk rensning och folkmord, riskerar att återupprepas om vi

Ibn Rushd-projekt i Göteborg lyfts fram i demokratirapport

Skilda klassrum – skilda världar. Även när eleverna på språkintroduktionsprogrammet befinner sig vägg i vägg med övriga gymnasieelever brukar kontaktytorna vara mycket få. Nu skapas de i Göteborg genom Ibn

Ibn Rushd ger ut en svenskmuslimsk almanacka 2018

Den svenskmuslimska almanackan har tagits fram av studieförbundet Ibn Rushd och kombinerar den gregorianska kalendern med den muslimska kalendern, den så kallade Hijri-kalendern. I almanackan hittar du både de svenska