Hijab eller inte Hijab, det är frågan. 

Hijab eller inte Hijab, det är frågan. 

Under MR-dagarna var Ibn Rushd en huvudarrangör och anordnade ett panelsamtal ”Hijab eller inte Hijab”.  

Fyra hijabis hade samtal med mycket skratt men också fokus på otrygghet, fördomar och personliga upplevelser.  

“Vi är synliga med religiösa attribut. Jag funderade på om jag verkligen ska delta i panelen på grund av otrygghet” 

Panelsamtalet utgick från Amerika Vera-Zavalas scenföreställning från 2016 vid namn svenska hijabis och hade sin premiär på Dramaten. Pjäsen är fortfarande aktuell idag på grund av dem dagliga fördomarna om att vara hijabi och att man inte ser förbi slöjan.  
Två klipp från pjäsen visades under panelsamtalet. Där en gymnasieelev går med studenthatten på och ivrig att börja framtiden för att tala med sin mentor. Hon vill få råd om hon ska resa eller plugga efter gymnasiet, men mentor replikerar bara, ”men du ska väl bli bortgift?” 

Att kunna känna sig trygg i det offentliga rummet och kunna röra sig utan begränsningar som kvinna borde vara en självklarhet, tyvärr inte för svenska hijabis. 

”jag vågar inte längre ta mina barn med mig i tunnelbanan”  

Paneldeltagarna uppmärksammade hur dem inte blir sedda för den dem är. Utan kopplas bara till det externa attributet att dem bär slöja. Panelen gav exempel på hur muslimska kvinnorättsfrågor och feminister i hijabis ofta exkluderas eller utesluts från dagens feminism. Mer måste göras för att bryta fördomarna om hijabis. 

Artikel 10 av Mänskliga Rättigheterna: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet… 

Många hijabis får offra mycket i sin vardag och sitt sociala liv om de fullt ut ska kunna nyttja sin religionsfrihet. Vad offrar du för din rätt att bestämma över din kropp och vad du tror på? 

Previous Post mot islamofobi vakant – trots ökat antal hatbrott 
Next Nej mot förbud mot slöja - en viktig seger för rätten att inte diskrimineras 

Andra artiklar