Nej mot förbud mot slöja – en viktig seger för rätten att inte diskrimineras 

Nej mot förbud mot slöja – en viktig seger för rätten att inte diskrimineras 

Politiker i två kommuner i Skåne har försökt att begränsa rätten att bära slöja genom förbud mot slöjan för personal och barn i förskola och skola. Högsta förvaltningsdomstolen har gett besked att det inte finns stöd i lagen för det förslagna förbudet. ”Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten”, säger justitierådet Ulrik von Essen. I Sverige har vi religionsfrihet och yttrandefrihet. Vilket skyddar ens rätt att bära kläder som uttrycker ens religion, menar domstolen.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta, och därmed den sista, instansen för att döma ett mål. Det innebär att denna dom inte kan överklagas eller omprövas. 
 
Läs mer om domen i SVT:s artikel här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hogsta-instans-sager-nej-till-slojforbud 

Previous Hijab eller inte Hijab, det är frågan. 
Next Ibn Rushd deltog i ett rundabordssamtal om antirasism

Andra artiklar