Ibn Rushd deltog i ett rundabordssamtal om antirasism

Ibn Rushd deltog i ett rundabordssamtal om antirasism

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi tog emot åtgärdsförslag och känslosamma berättelserna om hur rasismen drabbar människor i vardagen.


Zana Muhammad, förbundsordförande, och Anna Waara, förbundschef, besökte Miljöpartiets kansli i Stockholm förra veckan. Ibn Rushd deltog i ett rundabordssamtal om antirasism som anordnades av Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté. Där diskuterades det hur rasismen ser ut i dagsläget, hur den drabbar bland annat Ibn Rushds medlemmar och vilka åtgärder som behöver vidtas. Miljöpartiet har som mål att ta fram en ny strategi för antirasism, ett uppdrag som partiet fått från sina medlemmar på Miljöpartiets kongress.

Samtalet modererades utav Mariana Moreira Duarte. På mötet deltog även företrädare från Samiska riksförbundet Sapmi, Afrosvenskarnas riksförbund, Trajosko Drom samt Amerika Vera-Zavala, regi och manusförfattare bakom bland annat ”Svenska Hijabis”.

Ibn Rushd lyfte upp flera viktiga punkter under mötet.

I bild: Anna Waara och Märta Stenevi
  • – Det behövs en statlig försäkring och politiken måste säkerställa lika tillgång till finansiella tjänster. Flera församlingar och föreningar går idag oförsäkrade på grund av den allvarliga hotbilden mot dem. Och flera föreningar och aktivister utestängs från att använda exempelvis bank-ID och finansiella tjänster enbart för att de är aktiva i föreningslivet eller vissa frågor.

  • – Det finns ett stort behov av en ny funktion för att följa upp hur myndighetsbeslut oproportionerligt drabbar minoriteter och samhällsgrupper. Idag kan civilsamhällesorganisationer exempelvis inte överklaga beslut. Och i många fall verkar villkor tillämpas subjektivt och obalanserat, något som också lyfts av Riksrevisionens senaste rapport. Detta bidrar till en omfattande urvattning av civilsamhället utan att regeringen har några möjligheter att följa upp problemet och utan att civilsamhället kan ansvarsutkräva den strukturella diskrimineringen mot exempelvis muslimer och muslimska föreningar.

  • – Vikten av att hitta tillbaka till gräsrötterna. Alla partier har ett ansvar att bygga partnerskap med civilsamhället och följa upp samhällsutvecklingen lokalt i hela landet. Förutom dialog och samarbete så kan studieförbundens risk- och väsentlighetsanalyser vara ett sätt att göra detta framåt.

I bild f.v.: Amerika Vera-Zavala, Mariana Moreira Duarte, Nina Trollvige, Yonnas Seyoum, Zana Muhammad, Anna Waara, Emelie Weski, Matti Blind Berg.

Previous Nej mot förbud mot slöja - en viktig seger för rätten att inte diskrimineras 
Next Möte med Vänsterpartiet i riksdagshuset

Andra artiklar