Ibn Rushd-projekt i Göteborg lyfts fram i demokratirapport

Ibn Rushd-projekt i Göteborg lyfts fram i demokratirapport

Skilda klassrum – skilda världar. Även när eleverna på språkintroduktionsprogrammet befinner sig vägg i vägg med övriga gymnasieelever brukar kontaktytorna vara mycket få. Nu skapas de i Göteborg genom Ibn Rushd-projektet ”In i politiken”.

Edit Forsberg, verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd Distrikt Västra, är eld och lågor när hon kommer från planeringsmötet på Donnergymnasiet i Göteborg.

– De är väldigt peppade på att komma i gång, det känns jättekul, säger hon.

Det finns inte så många sammanhang där nyanlända ungdomar kan lära känna ungdomar som fötts i eller bott länge i Sverige. Möjligheten till integration på gymnasiets språkintroduktionsprogram utnyttjas ofta dåligt – något Edit Forsberg uppmärksammat och vill göra något åt.

Inför valet 2018 startar Ibn Rushd Distrikt Västra projektet ”In i politiken”. Det handlar dels om att öka intresset för politik inför valet, dels om integration på gymnasieskolor.

– Det blir sex politiska ungdomsförbund som kommer till skolorna och informerar om sin politik. Sedan ska eleverna på språkintroduktionsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och kanske även naturvetenskapsprogrammet workshoppa tillsammans, det är det som är den stora biten, berättar Edit Forsberg.

Än så länge är det Donnergymnasiet som är med på tåget. Det ligger i Västra Eriksberg på Hisingen, ett bostadsområde där medelinkomsten är hög och få har utländsk bakgrund. Tanken är att även en skola som är segregerad åt andra hållet ska involveras i projektet.

– I så fall kan vi även få till en debatt där båda skolorna är med, säger Edit Forsberg.

Utöver integrationsinsatsen på skolorna innebär ”In i politiken” även en satsning på att öka det politiska intresset i Angered. Ibn Rushd siktar på att dra i gång studiecirklar kring den svenska demokratin, men också på att anordna en stor matfestival i samband med valet. Under festivalen kommer information om valet och partierna att ges på flera språk.

– Kan vi på det sättet bidra till ett ökat valdeltagande har vi gjort en viktig insats, säger Edit Forsberg.

I förra veckan presenterade organisationen Studieförbunden ”Vi erövrar demokratin varje dag” – en rapport som visar på folkbildningens stora betydelse för demokratin.

”För folkbildningen är demokrati något mycket mer och djupare än att rösta om vem som ska bestämma. Demokratin handlar inte minst om hur människor skaffar sig kunskap och om hur de samtalar med varandra om samhällets utveckling”, står det bland annat i rapporten.

Samtidigt som de antidemokratiska krafterna växer arbetar studieförbunden varje dag för att utjämna utbildningsklyftor, öka mångfalden och göra fler delaktiga i samhällslivet, konstaterar Studieförbunden. Flera positiva exempel lyfts fram, och ett av dem är just ”In i politiken”.

Här kan du läsa demokratirapporten.

Text: Hanna Svensson
Foto av Göteborg: Maria Eklind

Andra artiklar

Språkcirklar bryter tristessen på asylboende

  Ett tjugotal människor frågar högt och tydligt i kör: ”Vad bor du?”. De svarar sig själva: ”Jag bor i Västerås”. För att alla ska se texten som projektorn återger

Jobba hos oss!

Vill du bli en i gänget på en mångkulturell arbetsplats som är i ständig utveckling och varje dag jobbar för att göra Sverige lite bättre? Vi erbjuder dig meningsfulla arbetsuppgifter,

Studieförbunden får nya uppdrag av regeringen

Nästa år får studieförbunden två nya uppdrag, vid sidan av det arbete som redan görs inom den fria folkbildningen. Regeringen ger studieförbunden 30 miljoner kronor för att bedriva studiemotiverande och