Utbildningen: Imam som socialarbetare

Utbildningen: Imam som socialarbetare

Ibn Rushd hade sin första kompetensutvecklings utbildning för imamer “Imam som socialarbetare” i december.  

Utbildningen hölls av föreläsare som är experter inom: 

• Familjerätt i Sverige   
• Socialtjänsten   
• Hedersförtryck och hedersrelaterat våld   
• Våld och våldets konsekvenser  
• Praktiskt socialt arbete  

– Bästa konferensen jag deltagit på i mitt liv

En imam har en viktig religiös roll men en imam arbetar även som socialarbetare vars arbetsuppgifter varierar allteftersom behoven skiftar. En imam arbetar med bland annat barn och unga, äldre och sjuka, nyanlända och asylsökande. Samt människor i olika utsatta situationer som behöver stöd genom samtal och själavård. Eller som behöver praktiskt stöd vid till exempel förlust av anhörig eller andra livskriser. Det är därför viktigt för en imam att ha ett stort kontaktnät med ideella organisationer, socialtjänst, skola, vårdcentral osv. Här är ett dokument ”imam som socialarbetare” som på både arabiska och svenska utförligt informerar om utbildningen. 

Utbildningen fick mycket positiv feedback. Deltagarna lärde sig om socialtjänsten, lagar och regler. Flera deltagare berättade hur dem uppskattade allt dem lärde sig. – Utbildningen visar vilket behov vi har i att utbilda våra imamer.

– Jag fick en helt annan bild av socialtjänsten och vårt ansvar som imamer. 

En av föreläsarna önskar att deltagarna tar med sig att socialtjänsten finns för människor. Det är viktigt att avtraumatisera kontakten med socialtjänsten. Det tycker föreläsaren är det absolut viktigaste. Att ha tillit till socialtjänsten att dem kommer stötta en och hjälpa en. Det är viktigt att inte motarbeta socialtjänsten. 

– Jag lärde mig så mycket idag.

Utbildningens mål är att öka deltagarnas kunskap om lagar och regler och arbetssätt, samt ge verktyg till hur man bäst hanterar frågor och situationer inom: familjerätt, socialtjänsten, hedersvåld och våld i nära relationer. Utbildningen inkluderade också hur man bäst samverkar med socialtjänsten. 

Previous Möte med Vänsterpartiet i riksdagshuset
Next Martin Luther King dagen 2023 - ett firande med glädje och sammanhållning   

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar