KOMMUNSAMVERKAN

PARTNERSKAP FRÅN UPPSTART

Tillsammans med kommunen kartlägger vi behoven för ett utvalt geografiskt utvecklingsområde, ofta kännetecknat av hög socioekonomisk sårbarhet. Genom att satsa på exempelvis bildningshus och kvinnor blir vår mötesplats en plats där alla i området känner trygghet. Ungdomsgrupperna är särskilt populära inslag på orter där verksamhet för unga är begränsad.

UNIKA NÄTVERK

Vår verksamhet och våra nätverk är välförankrade i medlemsorganisationer och vår målgrupp. Vi strävar alltid efter att matcha våra samarbeten med initiativen och folkbildningen vi redan genomför i varje kommun eller region. Det innebär att vi kan skapa fler mervärden som också får effekt på kommunala och regionala mål.

SKRÄDDARSYDD VERKSAMHET

Vår organisation kännetecknas av en hög beredskap, kapacitet och förmåga att jobba med svåra frågor. Genom att jobba kontinuerligt med kontakten mellan målgruppen och exempelvis socialtjänsten har Ibn Rushd en hög legitimitet i frågorna vi berör. Starka nätverk på gräsrotsnivå gör att vi kan vara snabba på fötterna när nya utmaningar uppstår både i analys, bedömning och att, vid behov, sätta in åtgärder som är nyanserade och anpassade för gruppen.

 

 

80%

av våra deltagare har utländsk bakgrund. Många av våra arrangemang simultantolkas till minst tre språk; svenska, somaliska och arabiska. Verksamhet bedrivs även på dari och turkiska. Våra yrkeskompetensutbildningar med språk-stöd är särskilt populära.

Vad är speciellt med att samarbeta med Ibn Rushd?

MÖTEN

Målgruppsanpassad folkbildning utifrån föreningarnas och deltagarens behov, engageang och förutsättningar.

REFLEKTION

En kedja av folkbildningsinsatser i följer deltagaren genom hela bildningsresan i moduler.

STOLTHET

Vi når dem som andra inte når genom att vara en del av målgruppen och ha hög flexibilitet.

FÖRÄNDRING

Partnerskap. Bildningsresan är gemensam och kopplas samman med delaktighet och egenmakt.

OM OSS IBN RUSHD

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

4 syften med statens stöd till folkbildningen

Vad är folkbildning?

89%

Ibn Rushds värdegrund

Folkbildning utifrån muslimska värderingarna i syfte att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten sedan 2008.

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, bejakar mångfald och skapar förutsättningar för medborgarnas och civilsamhällets engagemang.

Lär dig mer om KBH

Varför ett bildningshus?

Vill du fördjupa dig i Kvinnornas bildningshus? Klicka nedan för att utforska mer om KBH, inklusive dess historia, mål och samhällspåverkan och få en djupare förståelse av verksamheten.

Verksamhetsutvecklaren berättar

Kvinnornas bildningshus, grundat 2017 av Ines, verksamhetsutvecklare, bryter utanförskap genom studieförbundens tillitsbaserade metoder. Ines delar insikter i en intervju om husets framgångar.

Kvinnornas bildningshus

Lär sig mer om kvinnornas bildningshus och dens insats för jämnställdhet.

Folkbildning med Ibn Rushd

Här kan du lära dig mer om Ibn Rushd och vår verksamhet.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.