Varför ett bildningshus?

Självständighet och egenförsörjning går hand i hand

Sedan 2017 arbetar Ibn Rushd med konceptet “Kvinnornas Bildningshus” som syftar till att bryta isoleringen av främst kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och samhället. Genom att skapa en mötesplats där kvinnor kan utbyta erfarenheter, kunskap och stärka sin egenmakt, har studieförbundet lyckats mobilisera en effektiv rörelse för ökad delaktighet. Nu expanderas konceptet nationellt för att öka integrering, bryta isoleringen och skapa en plattform för aktörer att mötas och tillsammans jobba med utvecklingsfrågor i lokalsamhället. 

Ines, verksamhetsansvarig hos Ibn Rushd, berättar om hur KBH blivit en plats för möten mellan polisen och de unga, föräldrar, socialtjänsten och många andra offentliga aktörer. Ett exempel på hur KBH blivit en plats för lokala frågor bortom folkbildningen är att nu nattvandrar många i området runt Flemingsbergs centrum med en reflexväst med Ibn Rushd loggan på. För många har Ibn rushds lokaler blivit en trygghet och ett ankare. 

Ibn Rushd har en dokumenterad förmåga att nå grupper som andra aktörer har svårt att nå, till exempel korttidsutbildade kvinnor, personer med utländsk bakgrund, låginkomsttagare och personer utanför arbetsmarknaden.

 

l
l

Att nå deltagare i marginaliserade områden och vara verksamma på gräsrotsnivå har bidragit till att vi fått ett bättre perspektiv och lättare kan mobilisera oss med invånarna i dessa områden genom att förstå deras behov och utmaningar. Genom att erbjuda ett kulturellt och språkligt sammanhang till denna målgrupp kan vi skapa trygghet som möjliggör en snabbare etablering i samhället, förklarar Muse Yusuf, distriktschef för Sveriges första KBH i Flemingsberg.

2021 så blev Flemingsberg listat som ett “utsatt” område, med en skjutning precis utanför lokalerna i Flemingsberg. Då öppnade KBH sina dörrar för sörjande och för föräldrar som vill samarbeta med Ibn Rushd för att säkra att deras unga får en meningsfull och trygg plats att växa upp i.Ibn Rushd har en dokumenterad förmåga att nå grupper som andra aktörer har svårt att nå, till exempel korttidsutbildade kvinnor, personer med utländsk bakgrund, låginkomsttagare och personer utanför arbetsmarknaden.

 

"Jag har verkligen kämpat och Ibn Rushd har varit till stor hjälp. Man behöver den här platsen för att lära sig svenska, för att komma in i samhället och kunna hitta ett jobb."

Så hur fungerar KBH?

Jo, insatserna utformas i moduler som tillsammans bildar en insatskedja riktad mot att stärka integrationsprocessen, språkutveckling och självförsörjning. Insatserna inkludera: hälso-, språk-, arbetsmarknads-, och samhällsorienteringsmodul.

HÄLSA

Fysisk och psykisk ohälsa, information om våld i nära relationer, migrationsrelaterad ohälsa, samt bildning om föräldraskap, barns skolgång.

SPRÅK

Inom språkstöd utvecklar deltagaren svenska språket genom kreativa upplägg som främjar delaktighet, diskussion och kreativitet. Språkstödet är ett komplement till SFI.

ARBETSMARKNAD

Individanpassat stöd för att lättare komma in i arbetsmarknaden. Praktiska förmågor övas och deltagaren får stöd att våga ta steget in i arbetsmarknaden.

SAMHÄLLSORIENTERING

Vi fyller på kunskapen om svenska samhället och skapa en starkare ”vi” känsla hos deltagarna. Modulen inkluderar ett aktivt partnerskap med exempelvis socialtjänsten, skolor och familjecentraler.

Folkbildning med Ibn Rushd

Här kan du lära dig mer om Ibn Rushd och vår verksamhet.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Ett bildningshus i er kommun?

Lär sig mer om kvinnornas bildningshus och dens insats för jämnställdhet.

Verksamhetsutvecklaren berättar

Kvinnornas bildningshus, grundat 2017 av Ines, verksamhetsutvecklare, bryter utanförskap genom studieförbundens tillitsbaserade metoder. Ines delar insikter i en intervju om husets framgångar.

Kvinnornas bildningshus

Lär sig mer om kvinnornas bildningshus och dens insats för jämnställdhet.