Verksamhetsutvecklaren berättar​

FRÅN UTANFÖRSKAP TILL LEDERSKAP​

Kvinnornas bildningshus i Flemmingsberg, ett pilotprojekt från 2017 som blivit ett lokalt fenomen. ”Det tar aldrig slut på problemen i Flemmingsberg.”, säger Ines Merai, verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd. Men studieförbunden har en unik förmåga att bygga tillit och låta människor växa menar hon.

I Huddinge knyts folkbildningens unika metoder ihop med samhällets satsningar. Något som gett oväntade ringar på vattnet och fått effekt långt utanför studiecirkelns ramar för både människor och området. Tack vare Ibn Rushds förankring i området och dess muslimska 
profil har Kvinnornas I bildningshus blivit en självklar plats att samlas på för föreningslivet, polisen, socialtjänsten och många aktörer till i förebyggande syfte och i tider av kris. Genom att satsa på kvinnor har bildningshuset blivit en plats dit alla som bor i området söker sig för att känna trygghet.

Ines delar med sig om den bergochdalbana som livet kan utgöra när man kommer till ett nytt land och vilket stöd man kan behöva både som ung och ny i Sverige. 

FLER AKTIVA MEDBORGARE

Man kan behöva stöd med alltifrån översättning av en räkning från kronofogden till att erbjuda vägar framåt för den som är oroad för sin tonåring. Särskilt bildning i föräldraskap har varit väldigt populärt och en viktig förutsättning för att bygga tillit mellan boende i området och exempelvis socialtjänsten. Även ungdomsgrupperna har blivit ett viktigt komplement och ett särskilt populärt inslag på en ort där verksamhet för unga länge fått nedprioriteras och många föräldrar känner en stor oro för sina barn.

Att bildningshusen också erbjuder möjligheten att utveckla sig själv och sitt ledarskap stärker alla deltagares känsla av meningsfullhet och kraft. En del kvinnor har hittat vägen till sitt första jobb någonsin genom bildningshusets verksamhet. Medan andra tar sina första steg till en kontakt utanför det egna hemmet. Bildningsmoduler om exempelvis våld i nära relationer, eller exempelvis barnpassning samtidigt som man gör yrkesbildning med språkstöd, dessa insatser kan vara avgörande för vilken framtid man har förmåga att skapa för sig själv och sina barn. Ines menar att fler borde få chansen till en bildningsresa.

 

”Ibn Rushd drog mig ur mörkret och ur dimman”.

Ett bildningshus i er kommun?

Lär sig mer om kvinnornas bildningshus och dens insats för jämnställdhet.

Varför ett bildningshus?

Vill du fördjupa dig i Kvinnornas bildningshus? Klicka nedan för att utforska mer om KBH, inklusive dess historia, mål och samhällspåverkan och få en djupare förståelse av verksamheten.

Kvinnornas bildningshus

Lär sig mer om kvinnornas bildningshus och dens insats för jämnställdhet.