Kommittén mot antimuslimsk rasism &  islamofobi.se 

Kommittén mot antimuslimsk rasism & islamofobi.se 

 
Islamofobi.se drivs av Kommittén mot antimuslimsk rasism, som består av organisationer som enats i kampen mot antimuslimsk rasism. Våren 2020 startades civilsamhällets nätverk mot antimuslimsk rasism med hjälp av Forum – idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer med syfte att utgöra en plattform för civilsamhällesorganisationer att föra dialog, utbyta kunskap och stärka den egna kapaciteten att motverka antimuslimsk rasism. 

Tillsammans med bland annat Ibn Rushd studieförbund, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, Ordfront, IM – Individuell människohjälp, Rädda Barnen och NBV har nätverket byggts upp och idag är över 700 medlemmar. 

Kommittén samordnar nätverket mot antimuslimsk rasism. Läs mer och bli medlem här!

Previous Gör din röst hörd!
Next Post mot islamofobi vakant – trots ökat antal hatbrott 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar