Gör din röst hörd!

Gör din röst hörd!

Vill du förmedla dina erfarenheter av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder? Hanna Sofia Rehnberg Lektor vid Institutionen för nordiska språk hos Uppsala universitet, samlar in berättelser från människor som upplever att de är eller har blivit utsatta för diskriminering, på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utifrån flera av de grunder som anges i diskrimineringslagen (alltså kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Intervjustudien ska mynna ut i ett kapitel i rapport som DO ska lämna till regeringen. Medverkan i studien sker anonymt. Kontakta gärna Hanna så berättar hon mer: diskrimineringsberattelser@proton.me  
 
Hanna Sofia Rehnberg 
Lektor vid Institutionen för nordiska språk 
Uppsala universitet

Previous Nytt projekt om islamofobi i arbetslivet 
Next Kommittén mot antimuslimsk rasism & islamofobi.se 

Andra artiklar