Programsläpp MR-dagarna 6-7 dec

6-7 december äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Göteborg! Mänskliga rättighetsdagarna. Nu släpps programmet och studieförbundet Ibn Rushd medverkar som en av flera arrangörer med två seminarium och ett samtal. Se hela programmet för MR-dagarna här.

Just nu får du även 10% rabatt när du bokar din biljett, bokar du för en grupp på fem eller fler så får du hela 20% rabatt! Erbjudandet gäller till och med den 8 juli. Klicka här.

Program med Ibn Rushd

Antidiskrimineringsbyrån Väst och Ibn Rushd kommer tillsammans arrangera en programpunkt om demokratins krympande utrymme för civilsamhället. Vi kommer att prata om vilka som får synas och höras och vilka som inte får samma möjligheter och vilka konsekvenser det ger.

Den svenska regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. “De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar.” Men vad innebär det att leva i en demokrati och vad händer med demokratin när tilliten för sina medmänniskor slutar existera och vi ser en ökad misstro mot den andre. I det här samtalet lyfter vi de röster och organisationer som utsätts för “extremisering” och inte tillåts delta i det demokratiska utrymme. Hur ser vi på civilsamhällets framtid och det ökade krympande utrymme som sker? Hur säkerställer vi allas rätt till delaktighet?

Vilka får vara delaktiga i demokratin och vem äger tolkningsföreträde när det kommer till demokratins villkor som rör minoriteter rättigheter? I det mediala landskapet så hör vi om termer som parallella samhällen, där människorna som är bosatta där aktivt valt att inte vara en del av samhället. Vem är det som sätter agendan och hur kan civilsamhället bli en tydligare del i att både motarbeta denna stigmatisering men samtidigt öka demokratibygget? Hur kan vi säkerställa att alla medborgare är med i det svenska demokratibygget som fyller 100 år?

Boka-tidigt-rabatt

Myndigheter/företag

2 dagar: 10% rabatt = 2475 kr, 20% rabatt = 2200 kr (ordinarie pris 2750)

 1 dag: 10% rabatt = 1620 kr, 20% rabatt = 1440 kr (ordinarie pris 1800)

Ideella organisationer/lärare (obs, ej privatpersoner)

2 dagar: 10% rabatt = 855 kr, 20% rabatt = 760 kr (ordinarie pris 950)1 dag: 10% rabatt = 675 kr, 20% rabatt = 600 kr (ordinarie pris 750)

Arrangörskap

Ibn rushd är en av arrangörerna bakom MR-dagarna. Läs mer om MR-dagarna här.

Andra artiklar