Granskning visar: Överlag hög kvalitet i Ibn Rushds verksamhet 

Granskning visar: Överlag hög kvalitet i Ibn Rushds verksamhet 

IbnRushds folkbildningsverksamhet håller överlag hög kvalitet. Av 227 granskade föreningar har fyra systematiskt dubbelrapporterat verksamhet. Samarbetet med dessa föreningar avslutas. Det är en del av resultatet sedan 67 procent av studieförbundets verksamhet för åren 2017-2019 har granskats i detalj.  

I höstas begärde Folkbildningsrådet att de tio statsbidragsberättigade studieförbunden skulle granska sin verksamhet. Bakgrunden var det systematiska fusk som upptäckts av flera studieförbund kring Järvafältet i Stockholm. Studieförbunden ombads att särskilt granska verksamhet i de 22 geografiska områden som Polismyndigheten kategoriserat som “särskilt utsatta”.

Vår granskning har också utgått från en rad andra parametrar som bedömts ge ökad risk för felaktigheter. 

Två tredjedelar av verksamheten har granskats

Studieförbundet IbnRushd har granskat 14950 arrangemang från 2017, 2018 och 2019. Det motsvarar 67 procent av verksamheten dessa år. IbnRushd fastslår att drygt 30 000 folkbildningstimmar och 300 kulturprogram bör strykas — tre procent av verksamheten 2017 till 2019. 

– Vi har tagit det säkra före det osäkra och beslutat att stryka om vi inte säkert har kunnat slå fast att verksamheten har skett efter gällande riktlinjer, säger Alve Högman, förbundschef på IbnRushd.  

Att verksamhet stryks innebär att IbnRushd betalar tillbaka de anslag som man fått för den från stat, kommuner och regioner.  

Dubbelrapportering

Majoriteten av timmarna stryks för att någon förening rapporterat verksamheten både till IbnRushd och till något annat studieförbund. Fyra av de 227 föreningar som har granskats tycks ha gjort detta på ett systematiskt sätt för att maximera utbetalningarna.  

– Det är oacceptabelt. Vi avslutar samarbetet med dessa fyra föreningar och kommer att återkräva pengarna, säger Alve Högman, och tillägger att ytterligare en verksamhet är under utredning utifrån liknande misstankar.  

Administrativa brister

Resterande felrapporterade timmar och arrangemang är kopplade till mindre administrativa brister. Där kan granskarna inte urskilja något mönster som tyder på att felrapporteringarna varit medvetna.  

 I stället bedömer vi att de beror på okunskap eller den mänskliga faktorn. Vi kommer att stärka vår cirkelledarutbildning för att minimera risken att liknande fel inträffar igen, säger Alve Högman. 

IbnRushd kan också konstatera att verksamheten i de 22 utpekade område överlag håller samma goda kvalitet som i resten av landet. Det systematiska fusk som har upptäckts genom granskningen har inte skett där. 

Riskfaktor har täppts till

Studieförbunden har länge samarbetat för att upptäcka dubbelrapporteringar, men i den här granskningen har man för första gången haft tillgång till ett digitalt verktyg för att samköra listor mellan studieförbunden. Det verktyget har täppt till en viktig riskfaktor med att verksamhet rapporteras till flera studieförbund. I rapporten som lämnas till Folkbildningsrådet föreslår IbnRushd också flera andra åtgärder för att förhindra medvetna och omedvetna regelbrott. Bland annat vill IbnRushd stärka samarbetet mellan studieförbunden på lokalnivå.  

Granskningen har gett oss en väldigt god bild av vår verksamhet och har hjälpt oss att ringa in de riskfaktorer som finns kvar, så att vi kan vidta effektiva åtgärder. Att vår granskning har omfattat en så stor del av vår verksamhet gör att vi känner oss trygga i våra slutsatser. 97 procent av vår granskade verksamhet har god kvalitet och starkt anordnarskap, säger Alve Högman. 

 

Previous Föreningars demokrati stärks på distans
Next Göteborgs stad beslutar om stöd till Ibn Rushd

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar