8 miljoner ytterligare för åtgärder mot rasism

Nyhet från Enheten för mänskliga rättigheter och
diskrimineringsfrågor, Regeringskansliet

Arbetet mot rasism förstärks

Regeringen meddelar att 8 miljoner kronor i permanenta medel tillförs arbetet med åtgärdsprogram mot de olika formerna av rasism, däribland islamofobi.

Åtgärdsprogrammen planeras beslutas innan sommaren och genomförs under 2022–2024.

Nedan är några pågående
regeringsuppdrag kopplade till arbetet mot rasism, såsom islamofobi:

  • Myndigheten för stöd till trossamfund ska fortsatt öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
  • Totalförsvarets forskningsinstitut ska kartlägga förekomsten av rasism digitalt.
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska öka kunskapen om förekomsten av diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, samt hur den samspelar med etnisk diskriminering
  • Polismyndigheten ska fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

Så ska pengarna fördelas

– om de muslimska organisationerna
får bestämma

  • Mer kunskap, utbildning och forskning
  • Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog
  • Ett mer aktivt rättsväsende
Previous Älskad eidfestival väcker stort intresse
Next Demokrativillkor eller villkorad demokrati

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar