Ibn Rushds demokrati insatsningar i Kalmar

Ibn Rushds demokrati insatsningar i Kalmar

Ibn Rushd har haft mycket verksamhet inom demokrati, speciellt under 2022 och 2023. I Kalmar har Ibn Rushd anordnat “För att vi kan” demokraticirklar. Målet med dessa studiecirklar är att öka kunskapen om demokratin. Hur man röstar, varför man röstar och att allas röst är viktig. Cirklarna fokuserar också på vad demokrati är, demokrati i Sverige och vad var aktuellt i valet 2022.  

“För att vi kan” är ett nytt studiematerial för människor som inte röstat i Sverige tidigare. Materialet är framtaget av Ibn Rushd, Bilda och Sensus i Östergötland och är upplagt på fem träffar. Där deltagarna får möjlighet att reflektera över vad demokrati innebär, och hur det ser ut i Sverige. Samtala om aktuell sakpolitik, lära sig känna igen de olika partierna och rollspela hur det går till att rösta i en vallokal. 

Cirkeln är byggd kring sex träffar. De fem första ger deltagarna kunskap och möjlighet att reflektera över sitt eget ansvar och möjligheter. Sista gången besökte gruppen en förtidsröstningslokal där de som vill kan rösta på plats. 

Paketet erbjuds med allt som behövs: bakgrundsfakta, upplägg för fem träffar, valsedlar och underlag för att samtala om sakpolitik. 

Materialet är framtaget med stöd av Bildningsförbundet Östergötland och Norrköpings kommun. 

Se hela materialet här: https://site-media.bilda-cdn.nu/wp-content/uploads/2022/08/22141659/for-att-vi-kan-klar.pdf  

Previous BANATI - Jämställdhetsforum
Next Hur kan Ibn Rushd utveckla samhället?

Andra artiklar