BANATI – Jämställdhetsforum

BANATI – Jämställdhetsforum

Framgångsrika kvinnor världen över

Under den internationella kvinnodagen 8 mars så anordnar Ibn Rushd BANATI ett jämställdhetsforum som tar plats i Sundsvall. Ibn Rushd står som huvudarrangör för forumet som denna gång fokuserar på framgångsrika kvinnor världen över.

Forumet kommer att lyfta flera framgångsrika kvinnor som har positivt påverkat samhället. Majoriteten av föreläsarna kommer från en annan bakgrund, eller är en minoritet. Vilket inte har stoppat dem att till exempel: hjälpa företag med kunskap och riskkapital, utbilda människor, ge trygga rum till utsatta kvinnor och mycket mer. 

BANATI en plats utan gränser, en plats utan fördomar, en plats för förändring.

BANATI – Jämställdhetsforum är öppet för alla och är därför kostnadsfritt. Ibn Rushd bjuder på fika och varm dryck, lunch finns att köpa på plats. BANATI är en dag fylld av inspirerande föreläsningar.

Rihab Garci, Deqa Abukar, Ines Merai och Lejla porovic – är huvudföreläsare under BANATI och forumet kommer ha flera spännande föreläsare: Pia Fjällmo och Viktoria Hallberg från Normsken. 

Under BANATI så får alla deltagare vara med i en tipsrunda som hålls av varje föreläsare efter deras föreläsning. Föreläsarna kommer att ha ett öppet samtal med publiken där man kan ställa frågor och lära sig ännu mer.

8 MARS 09:00 – 16:00 TORNHUSET SUNDSVALL

Mer om BANATI 

BANATI är ett samtalsforum där Ibn Rushd belyser jämställdhetsarbete ur en mängd olika perspektiv. Med BANATI vill studieförbundet skapa mötesplatser där alla kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och tillsammans vässa våra metoder för att ständigt bli bättre på att skapa inkludering och lika villkor för alla – oavsett könstillhörighet. BANATI anordnas årligen av Ibn Rushd som en del i studieförbundets folkbildande arbete. Forumet handlar alltid om jämställdhet och för varje år väljs ett aktuellt ämne ut som undertema. 

Med BANATI skapas ett unikt samtalsforum där jämställdhet sätts i relation till andra aspekter av samhället. BANATIs syftet är att bidra till ökad kunskap, men också att titta på möjliga lösningar och vägar framåt. Årets forum fokuserar på att informera och inspirera deltagare om hur flera kvinnor från olika bakgrunder har positivt påverkat det svenska samhället. 

 ”Utan invandring stannar Sverige. Så har det varit historiskt. Så är det idag. Och så kommer det att vara i framtiden.” – Professor Jesper Strömbäck.

Kvinnor med utländsk bakgrund är resurser för samhället och är en stor del av Sveriges utveckling. Detta vill Ibn Rushd lyfta under årets BANATI forum. 

Programmet, medarrangörer och information om flera föreläsare kommer inom kort att uppdateras i inbjudan.

Har du frågor eller ideer till forumet? Kontakta gärna:

maha.alhaddad@ibnrushd.se

yasna.alipour@ibnrushd.se

Huvudföreläsare

Deqa Abukar är medgrundare till BLING och vill demokratisera entreprenörskap. Deqa har bakgrund inom statsvetenskap och har sedan hon kan minnas varit intresserad utav att förbättra samhället. Den unga entreprenören brinner för att minska orättvisor och skapa ett mer jämlikt samhälle. Hennes drivkraft finner hon i att kunna göra skillnad, på lokal och global nivå.  Deqa har förbättrat och förbättrar samhället genom BLING. Hon har också blivit utsedd till årets viktigaste kvinnliga investerare av Di Digitals läsare. 

 
BLING fokuserar att brygga gapet inom entreprenörskap och erbjuder coachning till nätverk, rådgivning kapitalanskaffning och mentorskap till entreprenörer, i synnerhet underrepresenterade entreprenörer. 

Rihab Garci en tre barnsmamma, prisbelönt bloggerska och utbildad gymnasielärare. Hon brinner för att stärka och inspirerar unga kvinnor, en förebild och inspiration för många och en digital kreatör på sociala medier.  

Rihab är medgrundare till Digital Teaching som går ut på att utbilda lärare i att använda digitala verktyg på ett underhållande och effektivt sätt i skolan.  

Under MR-dagarna så var Rhiab med i det populära panelsamtalet “Hijab eller icke Hijab.” Hon är aktiv i att positivt påverka samhället och lyfta viktiga frågor. 

Ines Merai är verksamhetsutvecklare och studiekonsulent hos Ibn Rushd och hon driver Kvinnornas bildningshus (KBH) i Stockholm. Där anordnas till exempel studiecirklar i bland annat samhälls- och integrationsfrågor, svenska, dans och mycket mer. 

KBHs mål är att bryta isoleringen av kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och samhället. KBH är en mötesplats där kvinnor kan utbyta erfarenhet, kunskap och stärka sin egenmakt. Bildningshuset har resulterat ökad delaktighet i samhället hos kvinnor samt ungdomar. Kvinnobildningshuset styrs av kvinnor och är för kvinnor, det är en trygg plats. 

Lejla Porovic arbetar ofta med installationer och konceptuell konst. Hon betraktar med sin konst många aktuella och väsentliga händelser och frågeställningar i det samhället hon kommer från. Hennes största intresse är människor och det skapande som föds i kontakten mellan dem. Med sin konst tar hon sina betraktare på en resa som avspeglar människans öde, egna och kollektiva traumatiska minnen av kriget, etnisk rensning, flykten och utanförskap. Hennes verk har visats internationellt, bland annat i Finland, Pakistan och Tanzania. 

Previous “Du, ditt barn och lärande” i Kalmar
Next Ibn Rushds demokrati insatsningar i Kalmar

Andra artiklar