“Du, ditt barn och lärande” i Kalmar

“Du, ditt barn och lärande” i Kalmar

Ibn Rushds Östra distrikt driver flera studiecirklar med studieförbundets egna material “Du, ditt barn och lärande” i Kalmar. Vilket är ett studiematerial om föräldrars insatser i barnens uppväxt. Vad är föräldraskap, vad är barnens rättigheter, mobbning, skola och hem. 

Detta material är riktat till cirkelledare och består av fem teman. Varje tema är uppdelat i mindre avsnitt som man kan gå igenom vid varje träff. Varje avsnitt inleds med ett kort teoretiskt pass och följs av diskussionsfrågor och/eller övningar. 

Hur ser vi till att våra barn utvecklas till starka individer med gott självförtroende? Hur kan vi som föräldrar skapa en lärande miljö i hemmet och samtidigt få kunskap om vad våra barn lär sig i skolan? 

Under studiecirklarna kan man diskutera, reflektera, ifrågasätta och lära. Som deltagare kommer man via studiecirkeln få kunskap och verktyg för att bygga hållbara relationer med sina barn och deras skola, samt få kunskap om det svenska skolsystemet. 

I september så föreläste personal från Socialtjänsten och Polisen i Kalmar för Ibn Rushds samverkansparter i kommunen. Dem berättade om deras roller, arbete och tjänster. Det var en väldigt uppskattad föreläsning och var en del av projektet ”Du, ditt barn och lärande” i samarbete med Kalmar kommun. 

Läs hela studiematerialet här:

Du-Ditt-Barn-och-Lärande

Previous Ibn Rushds verksamhet i Karlstad
Next BANATI - Jämställdhetsforum

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar