Ibn Rushds verksamhet i Karlstad

Ibn Rushds verksamhet i Karlstad

Ibn Rushds Västra distrikt i Karlstad driver flera populära studiecirklar i “Svenska från dag 1” och “Vardagssvenska”.  

Svenska från dag 1 ger nyanlända som ännu inte fått påbörja SFI en möjlighet att börja lära sig svenska i ett tidigt skede. Fokus ligger på att kunna kommunicera i vardagssituationer. Cirklarna i samhällsorientering utformas efter deltagarnas behov och intressen när det gäller saker som jämställdhet, hälsa och arbetsmarknad. Ibn Rushds cirkelledare på detta fält behärskar i de flesta fall deltagarnas modersmål, något som underlättar inlärningen. 

De 10 studieförbunden arbetar sedan 2015 med insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Syftet med insatserna är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. Aktiviteter under asylperioden, som tar hänsyn till målgruppens särskilda inlärningsförutsättningar, har en positiv inverkan på hälsan och kan vara helt avgörande för möjligheten till en framtida etablering. 

Ibn Rushd har tagit fram två studiematerial inom svenska: Mera vardagssvenska – handledning för cirkelledare och ALFA – Svenska för alla.  

Mera vardagssvenska är en handledning som vänder sig till cirkelledare i svenska hos Ibn Rushd Studieförbund. Mera vardagssvenska är framtaget som ett komplement till läroboken Vardagssvenska – Grundkurs i svenska språket av Anette Althén och Kristoffer Magnell men kan även användas som ett fristående material. 

ALFA är för deltagare som inte kan läsa och skriva. Vuxna utan skolbakgrund har andra inlärningsförutsättningar jämfört med de som har haft möjlighet att gå i skolan som barn. Detta studiematerial är skräddarsytt så att vuxna analfabeter kan lära sig svenska och lättare etablera sig i samhället. 

Previous Göteborg öppnar upp för folkbildning för alla igen.
Next “Du, ditt barn och lärande” i Kalmar

Andra artiklar