Sveriges unga muslimer lämnar Ibn Rushd som medlemsorganisation

Sveriges unga muslimer lämnar Ibn Rushd som medlemsorganisation

Sveriges unga muslimer har den 15 juni 2020 begärt utträde som medlemsorganisation hos Ibn Rushd.

Sveriges unga muslimer, SUM, har i över 20 års tid arbetat med att organisera unga muslimer i Sverige. Som nationell medlemsorganisation hos Ibn Rushd har SUM gjort viktiga insatser för folkbildningen, inte minst i form av verksamhet för unga i socioekonomiskt missgynnade områden.

Sedan december 2016 har en bidragstvist kopplad till demokrativillkoren pågått mellan SUM och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. En kammarrättsdom från oktober 2019 ger MUCF rätt i sin ståndpunkt att SUM brustit i respekten för demokratins idéer genom förtroendevaldas och medlemsorganisationers ageranden samt genom val av de föreläsare som har bjudits in. Rätten anser visserligen att det är visat att SUM agerat när dessa situationer uppstått, men också att SUM:s åtgärder varit otillräckliga.

SUM anser att domen är felaktig, främst därför att den inte specificerar vilka åtgärder som hade räknats som tillräckliga. I förra veckan meddelade dock Högsta förvaltningsdomstolen att SUM inte beviljas prövningstillstånd i målet vilket innebär att kammarrättens dom står fast.

Med anledning av detta väljer nu SUM att lämna Ibn Rushd som medlemsorganisation. I sin begäran om utträde skriver SUM att ”det demokratiska utrymmet för SUM att verka i har krympt och därmed har det i praktiken blivit omöjligt för organisationen att finnas”.

Alve Högman, Ibn Rushds förbundschef, ser det som en förlust för det svenska samhället att SUM inte längre anser sig kunna verka. Han hade av principiella skäl hoppats på en prövning av målet i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Alla typer av organisationer kan göra misstag och drabbas av övertramp av enskilda medlemmar och medlemsorganisationer. Men hur högt ska ribban ligga för när en organisation inte längre kan rentvå sig själv, trots att den vidtagit åtgärder och bidragit med stor samhällsnytta vid sidan av de felsteg som gjorts? Det verkar det råda delade meningar om. Därför hade vi hoppats på ett klargörande i högsta instans, säger han.

Risken, menar Alve Högman, är att samhället står inför ett godtyckligt bidragsgivande där varken mottagare eller givare vet vad som gäller.

– Det bidrar i sin tur till ett krympande utrymme för ett aktivt civilsamhälle som både kan bidra till, och granskas av, vårt samhälle, säger han.

SUM:s utträde som medlemsorganisation har godkänts av Ibn Rushds förbundsstyrelse. Det formella utträdet sker i samband med förbundsstämman 2021, detta i enlighet med studieförbundets stadgar.

Illustration: Madelen Lindgren

Previous Ines Merai hos Ibn Rushd får Stockholms stads folkbildningsstipendium
Next Distanskurs: Kom i gång med programmering

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar