Ledare: Den stora gemenskapens tid

Månaden ramadan är ett årligt tillfälle för många muslimer att stärkas i sin tro och i sin relation med Gud. Men för många är det också ett tillfälle för personlig utveckling inom flera värdegrunds- och personlighetsfrågor. Ramadan kan till exempel ses som en skola i osjälviskhet och uppoffring. Ett prov på tålamod och självkontroll. En möjlighet till inre frid och icke materialistiskt liv.

Månaden Ramadan får också ofta stå som symbol för gemenskap och solidaritet. Det är månaden då vi bryter fastan med nära och kära så ofta vi kan, samtidigt som våra tankar finns hos de som har det tufft runtom i världen.

Det är just känslan av gemenskap som slår mig starkast nu när Ramadan infaller i en orolig tid i världen. Människor flyr undan krig och förtryck som aldrig förr, landgränser ritas dagligen om och temat ”vi och dem” tar över den allmänna debatten.

Studieförbundet Ibn Rushd har tillsammans med de övriga studieförbunden sedan ett år tillbaka arbetat med att nå asylsökande med folkbildningsinsatser. Denna fantastiska verksamhet har handlat om att erbjuda asylsökande verksamhet i svenska språket och samhällsorientering från dag ett.

Verksamheten har haft många framgångar, men framförallt har det varit tillfälle för oss att välkomna medmänniskor till det nya landet på ett värdigt sätt. På grund av vår unika mångkulturella kompetens har Ibn Rushd haft en särskild framgång med att skapa en samhörighetskänsla och på så sätt introducera de asylsökande i den stora svenska gemenskapen.

På samma sätt har vi i vår ordinarie verksamhet sedan vi grundades arbetat med den inte alls så homogena svenskmuslimska gruppen. Dels har vi strävat efter att denna grupp ska kunna få mötas på sina villkor, stärkas i sin identitet och känna en stolthet över den man är. Det kan vara alltifrån svensksomaliska unga studenter i Göteborg till tunisisksvenska muslimska kvinnoföreningen i Malmö. De ska alla ha grundläggande förutsättningar att organisera sig själva, folkbildas och stärkas.

Parallellt med det har vi alltid strävat efter att de olika grupperna och individerna ska kunna finna sin plats i majoritetssamhället. Att kunna delta på lika villkor utan diskriminering. Att kunna vara en del av det allmänna beslutsfattandet, opinionsbildandet och kulturskapandet utan att behöva göra avkall på sin egen identitet, kultur eller trosuppfattning. Denna balansgång mellan särorganisering och integration är en grundförutsättning om man vill värna om ett samhälle som präglas av rättvis mångfald.

Ramadan är visserligen ett tillfälle för att stärka banden med människorna man har närmast sig, men Ramadan är också en påminnelse om att värna om större gemenskaper bortom nationsgränser, klasskillnader och hudfärger.

Ramadan Mobarak!

Omar Mustafa
Förbundsrektor på Ibn Rushd

Previous "Ingen ska behöva kliva ur sin identitet"
Next Krönika: Nymånens första dag

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar