NY KURS – Tala väl med varandra

NY KURS – Tala väl med varandra

Sverige är ett mångreligiöst land och religion är en självklar del av många människors identitet. Religiösa samfund och interreligiösa initiativ bidrar i samhällsbygget, där mångfald är en tillgång. Hur kan vi stärka de interreligiösa sammanhangen, det vill säga möten och samverkan över religiösa gränser? En väg är att lära känna varandra, våra religioner och trosuppfattningar bättre. Genom kraften i mötet och nyfikenheten på vår medmänniska skapar vi förutsättningar för denna och nästa generation att växa upp i en värld präglad av samförstånd och gemenskap.

Tala väl med varandra är en kurs som ger dig kunskap och inspiration till att driva och stödja interreligiösa frågor och verksamheter. Ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare från olika religiösa sammanhang inbjuds att söka kursen. Deltagarnas religiösa tillhörighet, praktik och erfarenheter är en tillgång i kursen. Sök gärna kursen tillsammans med en deltagare med annan religiös tillhörighet. Studieförbunden Bilda, Sensus och Ibn Rushd arrangerar kursen i samverkan med Svenska kyrkan.

STARTDATUMPLATS
20 NOVEMBER 2021 (ändrat startdatum)Malmö m.fl.
SISTA DAG FÖR ANSÖKANHUR
30 SEPTEMBER 2021 (ändrat datum)ONLINEFORMULÄR

Syftet med kursen är att

● möta, lära känna och få kunskap om olika religioner
● visa på möjligheterna med interreligiöst samarbete i ett mångkulturellt samhälle
● öka kunskapen om det mångreligiösa Sverige
● ge deltagarna resurser för utveckling av teori och praxis i interreligiösa relationer
● ge deltagarna konkreta metoder, verktyg och erfarenheter för dialog
● skapa och stärka nätverk kring interreligiösa frågor

Du som deltagare ska ha ett intresse av möten med människor av olika religiös tillhörighet och vill arbeta vidare med detta efter kursens slut. Tidigare erfarenhet av praktiskt eller teoretiskt arbete med interreligiösa relationer är inte nödvändig men en tillgång.

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

Kursen innehåller interaktiva övningar och reflektion blandat med föreläsningar, textstudier och studiebesök bland annat för att få uppleva varandras gudstjänster och böner. I kursen lär sig deltagarna mer om det mångreligiösa Sverige, om olika former av interreligiösa relationer, om olika religioner och religiös praktik, med fokus på judendom, kristendom och islam. Vi träffas under sju dagar + vid två onlinetillfällen, utspritt över ett läsår:

20-21 november, Malmö (möjligt att anlända på fredag)
En kväll i januari online
4-6 mars, Oslo (resa på torsdag och söndag)
En kväll i april online
21-22 maj, Örebro (möjligt att anlända på fredag)

Upplägget kan komma att ändras beroende på situationen med coronapandemin, som vi följer löpande. Mellan träffarna i kursen kartlägger deltagarna sitt lokala sammanhang och intervjuar en eller ett par personer i det sammanhanget. Innan sista träffen genomförs också en interreligiös verksamhet i det lokala sammanhanget. Under kursen jobbar vi med att stödja och utvärdera dessa uppgifter samt att hjälpa till med att finna vägar för ett fortlöpande fokus på dialogfrågor. Efter avslutad kurs är du dialogaktör! Dialogaktörerna fortsätter att hålla kontakt i ett nätverk för att stärka och upprätthålla det interreligiösa arbetet. Vi träffas och utbyter erfarenheter och fyller på med kunskap.

KOSTNAD

I kursavgiften ingår kost, logi, föreläsningar och studiebesök. Kursen är starkt subventionerad men en avgift på 4000 kr tas av varje deltagare eller det samfund eller organisation deltagaren tillhör. Resor i anslutning till kurstillfällena tillkommer utöver avgiften.

PRAKTISKA ARRANGEMANG

Vi välkomnar mångfald bland kursdeltagarna och vill göra allt för att var och en ska känna sig bekväm med exempelvis den kost som erbjuds, boendet under sammankomsterna och hänsyn till religiös praktik som bön. Hör av dig till någon av kontaktpersonerna med eventuella frågor och önskemål kring detta.

Ansökan om att gå på kursen görs via länken ”Till anmälan” här ovanför senast den 30 september. För att skapa förutsättningar för ett fortsatt interreligiöst arbete efter genomförd kurs vill vi att deltagare inte anmäler sig ensamma från sitt geografiska sammanhang. Vi prioriterar en bredd av deltagare från olika religiösa sammanhang och tar emot 20 deltagare. I din ansökan berättar du kort om dig själv, beskriver ditt religiösa sammanhang, var du bor och är verksam samt varför du är intresserad av kursen.

ARRANGÖRER

Studieförbunden Sensus, Bilda och Ibn Rushd samt Svenska kyrkan arrangerar kursen i samverkan.

KONTAKTPERSONER

Petra Falk, petra.falk@bilda.nu
Lamia Elamri lamia.elamri@ibnrushd.se
Jakob Lindkvist jakob.lindkvist@sensus.se
Henrik Frykberg henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

Previous Nyheter från stämman 2021
Next Programsläpp MR-dagarna 6-7 dec

Andra artiklar