Iftar byter ensamhet mot gemenskap

2023-03-31

Just nu pågår ramadan, muslimernas fastemånad. Att bryta fastan på kvällen, iftar, är för muslimer mycket speciellt och något man gärna gör med vänner, familj och även okända – därför bjuder Maha Alhaddad och studieförbundet Ibn Rushd hem till iftar.

Många är ensamma och våra barn har flyttat hemifrån så varför inte bryta fastan tillsammans med mig och min man, säger Maha Alhaddad, distriktschef på studieförbundet Ibn Rushd till P4 Västernorrland.

Ensamheten är ett utbrett problem som påverkar vår livskvalité, fysiska hälsa och delaktighet visar en färsk rapport från Folkbildningsrådet. För första gången har undersökning Hälsa på lika villkor ställt frågor om ensamhet och isolering. I undersökningen uppger nästan var fjärde (23 procent) i befolkningen 16 år och uppåt att de besväras av ensamhet och isolering. Ofrivillig ensamhet kan dels handla om att man har färre relationer än man skulle önska, dels att man saknar någon att dela djupare tankar och känslor med trots att man har människor runt om sig. I åldern 16–44 år svarar dubbelt så många män som kvinnor att de saknar någon att anförtro sig åt, enligt Hälsa på lika villkor.

"Tillsammans kan vi skapa ett litet fönster av meningsfullhet i vardagen."

Maha Alhaddad 2022 profil liggande 2
Maha Alhadad, distriktschef Ibn Rushd Norra

Ensamhet går att bryta

Ofta behövs faktiskt hjälp för ensamhet kan vara förlamande och nästan omöjlig att ta sig ur.

En del av lösningen kan finnas inom folkbildningen.

Redan i dag är studieförbund, studiecirklar, föreningar och folkhögskolor viktiga i arbetet för att förebygga ensamhet. Genom att gå en kurs, sjunga i kör eller vara med i en bokcirkel har många människor redan brutit sin isolering. Gemenskapen med personer som delar ens intresse eller viljan att pröva nåt nytt kan ge färg åt vardagen.

– Ensamhet går att bryta. Vi kan som medmänniskor hjälpa varandra genom att vara uppmärksamma på om någon verkar ensam eller utanför. Det gör stor skillnad att vi hör av oss till varandra, bjuder med den som inte har en egen krets av vänner eller familj och ser till att saker som vi gör gemensamt inte utestänger någon på grund av ekonomiska skäl. Vi behöver också prata om ensamhet som ett samhällsproblem för att minska känslan av skam många upplever kopplat till ensamhet, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Under ramadan väljer Ibn Rushd studieförbund och dess föreningar att bjuda in till iftar i hela landet för att alla ska ha möjlighet att bryta fastan i en gemenskap.

– Det kan vara svårt att ta första steget. Träffa nya människor. Men man ska inte behöva sitta ensam hemma. Vi öppnar våra dörrar för alla. Tillsammans kan vi skapa ett litet fönster av meningsfullhet i vardagen. Hos vår mötesplats får man känna sig trygg. Och vi kan hjälpa den som vill ta första steget, exempelvis, till en studiecirkel, och vänner för livet, säger Maha Alhadad.

Previous 100.000 fler jobb i Norrbotten
Next En god idé: ny bidragsmodell med fokus på kvalité

Andra artiklar