Alve Högman slutar som förbundschef för Ibn Rushd studieförbund

Publicerat: 12 sept 2022

Alve Högman lämnar studieförbundet under hösten  och en process för att rekrytera ny förbundschef kommer att initieras.

Härmed meddelar Ibn Rushd att förbundschef Alve Högman kommer att lämna sin tjänst under hösten för att ta sig an nya möjligheter. Alve kommer att fortsätta i sin roll som förbundschef till dess att en ny förbundschef utsetts och påbörjat sitt arbete.

Alve började på Ibn Rushd som förbundschef 2019. Han har ansvarat för den strategiska riktningen och av organisationen i spåren av en överenskommen åtgärdsplan med Folkbildningsrådet efter rapporten När tilliten prövas. Ett två-årigt uppföljningsarbete som avslutades i december 2021 efter att Folkbildningsrådet konstaterat att ”det är ett ambitiöst och angeläget arbete som genomförs”.

Åren har därutöver kantats av pandemi, omorganisering och ett kritiskt samhällsklimat. Fokus har därför varit på att stärka de interna kvalitétsprocesserna och bygga en stabil och hållbar organisation. Bland de strategiska insatserna hittas bland annat ett förstärkt fokus på interndemokratin (inklusive nya stadgar), jämställdhetsarbetet, decentralisering för en mer proaktiv och tillgänglig medlemsorganisation, samt ett nytt ledarskap som förutsättning för ökad delaktighet. 

Arbetet har exempelvis resulterat i det gemensamma medlemsinitiativet HOJA, med bland annat Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS), för att under 2022 utbilda volontärer och imamer inom de muslimska församlingarna som i sin roll möter utsatta kvinnor och tar emot flyktingar. Att verksamheter som exempelvis Kvinnornas bildningshus lyfts 2022 som föregångare till hur en nationell insats kan se ut framgent för att öka kvinnors delaktighet och stärka relationen mellan myndigheter och lokalsamhälle. Och Ibn Rushd bistod 2021 med en plattform för de första spadtagen för en historisk försoningsprocess mellan sunni- och shia-muslimska församlingar i Sverige. Alve har lett organisationen ur både en ekonomisk kris och en pandemi och samtidigt framgångsrikt lagt grunden för att folkbildningen ska bli mer tillgänglig för nya målgrupper.

Zana Muhammed, Ibn Rushds förbundsordförande:

”Alve har gjort ett gediget jobb. Han lämnar organisationen efter tre år i ett mycket bättre skick än när han kom. Vi är otroligt glada att vi haft Alve hos oss. Han har varit en mycket omtyckt chef av medarbetarna och han har haft mycket hjärta för Ibn Rushd. Vi har verkligen respekt för Alves val att lämna förbundschefs-rollen för att ta sig an nya utmaningar och vi känner stor tacksamhet över det sätt han lett utvecklingen under sina år som ledare i Ibn Rushd. Vi ser fram emot att dela honom med resten av civilsamhället så att han kan berika andra på samma sätt som han berikat oss.”

Ibn Rushds avgående förbundschef, Alve Högman:

”Jag är stolt över att få vara del av en organisation som aldrig vacklar i att ta de svagas perspektiv och röst. Oavsett om det gäller föreningar under press utav kommuner, busschaufförers rätt till en arbetsmiljö fri från islamofobi eller stora frågor om civilsamhället och folkbildningen. Vi har gjort dessa tre år tillsammans, personal, förtroendevalda, medlemmar och samverkanspartners. Och vi har fortsatt vara ett modigt studieförbund som står upp för våra frågor, vår målgrupp och vår organisation. Från kvalitet, till ekonomi, till vår demokratiska struktur, till ny verksamhet och nya projekt som på allvar tar sig an samhället och den muslimska folkrörelsens utmaningar. Det är med trygghet och stolthet jag lämnar en organisation och folkrörelse som är starkare än någonsin.”

Previous Lansering! Nytt nätverk, ny bok, ny webb.
Next Cirkelledare sökes i Stockholm och Uppsala

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar