Ledare: Med blicken mot en modern folkbildning

Ledare: Med blicken mot en modern folkbildning

Folkbildningen har fyllt 100 år, men är fortfarande lika aktuell i dag som i början på förra seklet. Det fria och frivilliga lärandet som sker i studiecirklar lockar nästan en miljon personer varje år. Studieförbunden är de som finns kvar ute i landet när många andra organisationer centraliserar och flyttar till storstäderna.

Även om folkbildning kan låta som ett förlegat begrepp i mångas öron, är det allt annat än det. Folkbildningen står mitt i samhällsutvecklingen. Efter att ha arbetat som Ibn Rushds förbundschef i drygt tre månader har jag med egna ögon sett hur vi gör skillnad. Vi finns till för våra deltagare och medlemmar och vi möter människor där de är just nu, mitt i deras vardag. Och vi tror på deras inneboende kraft att skapa förändring.

När vi arbetar med att stärka det muslimska civilsamhället bidrar vi också till att fullborda demokratin. Muslimer är en del av Sverige och vår demokrati är inte fulländad förrän muslimer erkänns som en naturlig del av den.

Ibn Rushd når också grupper som få andra når, som nyanlända, utrikes födda och korttidsutbildade. Enligt nationalekonomen Charlotta Mellander får arbetslösa som deltagit i studiecirklar lättare jobb, och det gäller särskilt utrikes födda. Det gör mig stolt över Ibn Rushd, då nära tre fjärdedelar av våra deltagare är just födda i utlandet.

Stolthet är ett av våra kärnvärden. Jag tror att det är viktigt för alla människor att få känna sig stolt över det man gjort, den man är och var man kommer ifrån. Känner man stolthet blir det en viktig språngbräda som man kan använda sig av för att åstadkomma samhällsförändring. Under våra personaldagar i början av september blev det också tydligt för mig att det finns en stark tro på och stolthet över Ibn Rushds värde. Vi är envisa och tålmodiga därför att vi vet att vårt arbete är viktigt och behövs.

Ibn Rushd är ett studieförbund som i allra högsta grad är troget sina rötter och förankrat i den folkrörelse som en gång bildade oss. Det vi i dag gör tillsammans är en fantastisk grund att bygga vidare på.

Text: Alve Högman Foto: Gassan Ismail

Previous Saadia Hussain: "Konst är en del av att vara människa"
Next Folkbildningens renässans

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar