Minnen från Bosnien

Minnen från Bosnien

BILDNINGSRESA. Dåtiden skapade vår nutid och nutiden formar vår framtid. Men vad händer när vi inte kommer ihåg vår historia?

Folkmordet i Bosnien är det största folkmordet som skett i Europa sedan andra världskriget. Ändå talas det väldigt lite om det i den svenska skolan, om alls. Men resan till Bosnien tillsammans med Ibn Rushd har gjort det skrämmande tydligt för mig vad demoniseringen av ”den andre” faktiskt kan leda till.

Efter att ha fått äran att ta del av överlevandes historier har jag insett hur jag själv i många fall har blivit bedövad mot den rasism man i dag kan möta i samhället. Men när bedövningen väl släpper kommer smärtan. Då, när det är för sent.

Vi måste själva forma vår nutid för att ge oss själva och kommande generationer en bättre framtid.

Årligen ordnar Ibn Rushd en bildningsresa till Bosnien i syfte att föra kunskapen om folkmordet vidare. Mellan den 4 och 7 september i år fick Sara Darir och ytterligare elva deltagare bland annat besöka Srebrenica, platsen där 8 000 muslimska bosnier mördades i juli 1995. De fick också ta del av vittnesmål från överlevande.

Text: Sara Darir Foto: Ibn Rushd

Andra artiklar

Ledare: Bra att UD ser folkbildningen som tillgång

I slutet av november fick jag möjlighet att följa med Utrikesdepartementet på en resa till Azerbajdzjan. För ett par år sedan hade en interreligiös delegation från landet besökt Sverige under

Med skrifterna som samtalsstartare

Nyfikenhet, öppenhet och respekt – det är några av utgångspunkterna för den interreligiösa texttolkningsmetoden scriptural reasoning. Under hösten har Ibn Rushd hållit i en uppskattad scriptural reasoning-cirkel i Stockholm tillsammans

Scientistisk nyateism – fundamentalistisk vetenskapstro

I en ny bok granskar sociologen Stephen LeDrew den scientistiska nyateismen. En ateism som utvecklats till en politisk ideologi med starka fundamentalistiska drag.