Möten över religionsgränserna

Möten över religionsgränserna

Interreligiös verksamhet innebär möten över religionsgränserna och bygger på övertygelsen om att religion är en positiv kraft i ett modernt samhälle, och att det är mycket mer som förenar religionerna än som skiljer dem åt.

Religionsdialog har funnits länge i Sverige, i olika forum och sammanhang. Sedan sju år finns också Sveriges interreligiösa råd där religiösa ledare från olika trosinriktningar och samfund möts i syfte att öka kunskapen om varandras religioner och skapa diskussion om religionens roll i samhället. Rådet strävar också efter att lyfta fram religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i samhället. Tillsammans med religionerna ser rådet sig själv som en viktig del av det offentliga samtalet om etik och andlighet. Syftet med rådet är också att kunna utgöra en enad röst gentemot muslimhat, antisemitism och annan religionsfientlighet och att stärka friheten till religiös tro och utövning – både individuellt och i gemenskap.

Kupolen träffade Elias Carlberg som är samordnare vid Sveriges interreligiösa råds kansli i Alvik i Stockholm.

– Det här arbetet ses som underligt av många människor. Jag får ofta höra att religion inte hör hemma i vårt land år 2017 eftersom vi har kommit ”längre”, säger han.

Men stämmer verkligen denna bild? Enligt interreligiösa rådets egna siffror deltar cirka 550 000 personer i Sverige i gudstjänst varje vecka och över sju miljoner människor i Sverige är medlemmar eller registrerade deltagare i verksamhet inom trossamfunden. Religiösa organisationer och sammanhang som sju av tio svenskar väljer att vara del av på något sätt. Och det finns helt klart ett intresse hos många för att mötas över religionsgränserna.

– Många människor lockas av att få uppleva andras gudstjänster och få vara med i olika religiösa sammanhang. Till exempel anordnar interreligiösa rådet i Göteborg så kallade tempelrundor där deltagare får besöka en kyrka, en synagoga, en moské och ett buddhistiskt tempel, säger Elias Carlberg.

Det finns sammanlagt tio trosinriktningar representerade i rådet: kristna, muslimer, judar, buddhister, bahá’í, sikher, hinduer, mandéer, aleviter och Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Valet av kristna, muslimska, judiska och buddhistiska företrädare i rådet sker genom respektive religions paraplyorganisation, det vill säga genom Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd, Judiska centralrådet och Sveriges buddhistiska samarbetsråd. Representanter för hinduismen, sikhismen, mandéer, aleviter, Jesu Kristi Kyrka och bahá’í utses på annat lämpligt sätt.

Elias berättar att interreligiösa rådet samarbetar med andra aktörer i projekt med öppen verksamhet som den som är intresserad av interreligositet kan delta i. Ett exempel är ”Religion i det offentliga rummet” som var ett samarbete med Historiska museet. Här fanns det möjlighet att vara med i workshops och delta i texttolkning och mycket annat. Om man är intresserad av interreligiös verksamhet kan man kontakta interreligiösa rådet och se vad som är på gång i olika delar av landet.

En viktig del av interreligiösa rådets arbete är påverkansarbetet för att säkerställa religiösa minoriteters rättigheter. Att religion är viktigt och att religiösa människor ska ha rätt att utöva sin religion är något som de olika samfunden kan jobba för tillsammans. Elias ger ett exempel på att muslimer och judar kan arbeta tillsammans kring gemensamma religiösa frågor såsom koscher-/halalslakt och den återkommande debatten om omskärelse av pojkar.

För någon som arbetar med interreligiös verksamhet blir möten med en mångfald av olika människor näst intill vardagsmat. Elias beskriver dessa möten som fina och inspirerande.

– Jag får nästan alltid lära mig något nytt om olika religioner och kulturer. På ett personligt plan har jag träffat människor från andra livsåskådningar än min egen som jag sedan blivit vän med och som jag umgås med på fritiden. Jag uppmanar alla att mötas. Det är roligt och lärorikt och det bästa som kan hända är att man får en ny kompis!

Text: Sofia Aouinti

Previous Uppskattade föreningsutbildningar i Sundsvall
Next Poesicirkel för unga blev till bok

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar